Biznews

‘ราชประสงค์’ออกแผนแม่บท 6 ข้อ 47 มาตรการดูแลทั้งย่าน ชูโมเดลพื้นที่สาธารณะไร้ COVID-19

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ขานรับมาตรการการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผลักดันนโยบาย “ย่านราชประสงค์ปลอดภัย มั่นใจไร้ COVID-19”

ออกแผนแม่บท 6 ข้อ 47 มาตรการดูแลทั้งย่าน ครอบคลุม 4โซนสำคัญ คือ พื้นที่สาธารณะ ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และศูนย์อาหาร ชูโมเดลการจัดสรรระยะห่างและการอยู่ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะครั้งแรกในประเทศไทย รวมถึงการขีดมาตรฐานใหม่ด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการอยู่ร่วมกัน ปล่อยกิจกรรมแรกBig Cleaning Day ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน และพลเมืองจิตอาสา เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมา

 

นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ กล่าวว่า“ย่านราชประสงค์เป็นสถานที่ศูนย์รวมความหลากหลายด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวมาตลอดหลายปี อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว แหล่งที่พัก/โรงแรม ร้านอาหาร และศูนย์การค้าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักและคุ้นเคย ซึ่งภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และการหยุดชะงักด้านการท่องเที่ยวทันที

ดังนั้นในช่วง Restart phase ก่อนกลับมาดำเนินกิจการ ทางสมาคมฯ จึงได้วางแผนแม่บท 6 ข้อ 47 มาตรการ ภายใต้นโยบาย “ย่านราชประสงค์ปลอดภัย มั่นใจไร้ COVID-19” โดยจะดำเนินการทดลองใช้ภายในย่านราชประสงค์อย่างเข้มข้น เพื่อศึกษาวิธีการจัดสรรพื้นที่เปิด ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาดปลอดภัย โดยสามารถติดตามตัวผู้มีความเสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อย้อนหลังได้โดยใช้ระบบกล้อง CCTV มีการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานย้อนหลัง 14 วัน ซึ่งย่านมีความพร้อมที่สามารถทำได้ ทั้งนี้หากย่านราชประสงค์ทำได้สำเร็จ ก็จะสามารถนำไปเป็นต้นแบบให้แก่ภาครัฐและเอกชนในการนำมาตรการไปใช้จัดการพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเทศ และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับเข้ามาเที่ยวเมืองไทย ภายหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 ควบคุมได้”

 

แผนแม่บท 47มาตรการ สู่การทำให้ย่านราชประสงค์ปลอดภัย มั่นใจไร้ COVID-19 ได้วางโครงสร้างมาตรการการดูแลพื้นที่ออกเป็น 3 โซนคือ

โซนที่ 1: มาตรการพื้นที่สาธารณะของย่านราชประสงค์ซึ่งจะมีการวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคน 100% ด้วยเครื่องมือตรวจจับอุณหภูมิความร้อน(Thermal Scan) ณ จุดคัดกรอง พร้อมบริการจุดจำหน่ายหน้ากาก RSTAบริเวณทางเข้า R Walk ฝั่งอาคารมณียา เซ็นเตอร์ สามารถติดตามตัวผู้มีความเสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อย้อนหลังได้โดยใช้ระบบกล้อง CCTV มีการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานย้อนหลัง 14 วัน โดยผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ย่านราชประสงค์ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และมีป้ายประชาสัมพันธ์เรื่อง Social Distancing เป็นระยะ โดยทั้งนี้ในส่วนของการรักษาความสะอาด ทางสมาคมฯ จะมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล และแม่บ้านที่สวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield คอยทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ บันไดเลื่อน ราวจับ ป้ายต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาทำการ และร่วมมือกับ กทม.ในการทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ในย่านราชประสงค์ทุกสัปดาห์

โซนที่ 2 : มาตรการของศูนย์การค้า และ มาตรการของอาคารสำนักงาน

 

โซนที่ 3: มาตรการศูนย์อาหาร 

ทางสมาคมฯ ได้นำ 5 แกนหลักมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก โดยนำข้อหารือและศึกษางานร่วมกันในมาตรการเบื้องต้นระหว่างสมาชิกสมาคมฯ มาร่างแม่บทและปรับใช้ในย่านราชประสงค์ ได้แก่

1.การคัดกรองอย่างเข้มงวด(Extra Screening) ได้แก่ การตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิลูกค้าและพนักงาน 100% บริเวณทางเข้าหลักของทุกอาคาร, ลูกค้าและพนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย100% ตลอดเวลา และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทั่วทุกศูนย์ ทุกร้านค้าและลิฟท์ทุกตัว

2.มาตรฐาน Social Distancing ได้แก่ เกษรวิลเลจ มีการจำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้า ไม่เกิน1 คน ต่อ16ตร.ม.,และในทุกศูนย์การค้าจะมีการทำสัญลักษณ์หรือตีเส้นตาราง กำหนดระยะห่าง 1-2เมตรทุกจุด ในลิฟท์ ห้องน้ำ พื้นที่ส่วนกลาง ร้านค้า และร้านอาหาร,จัดพื้นที่นั่งรอสำหรับร้านค้า และ Delivery Man โดยให้มีระยะห่าง Social Distancing

3.การติดตามเพื่อความปลอดภัย(Safety Tracking) มีการ Tracking ข้อมูลสุขภาพและการเดินทางของพนักงาน ย้อนหลัง 14 วัน

4.การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส (Extra Cleaning)ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลางทุกสัปดาห์, ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน, ทำความสะอาดภายในห้องน้ำ ลิฟท์ จุดสัมผัสต่างๆ ทุก 30 นาที และทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรจอดรถ บัตรศูนย์อาหารทุกศูนย์การค้า ก่อนและหลังการใช้งาน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีการติดตั้งเครื่อง UV-C ฆ่าเชื้อที่ถุงสินค้า หรือบริการสเปรย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่ถุงสินค้า

5.แนวทางลดการสัมผัส (Touchless Experience) มีจัดพนักงานเปิด-ปิดประตู และกดลิฟท์เพื่อลดการสัมผัส,ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีการส่งเสริมการใช้ Cashless และE-Payment,เกษรวิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ต แบงคอก มีบริการพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อที่ประตูทางเข้าซึ่งทั้ง 5แกนหลักนี้มีความครอบคลุมชัดเจนในการเป็น New Normal ของพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปนับจากนี้

 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: