Biznews

รวมคำถามลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 คนสมัครเฟสแรกลงซ้ำได้ไหม ?

เปิดให้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 กันแล้ว โดยรอบนี้ให้สิทธิ์อีก 3 ล้านราย แต่หลายคนยังมีคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 กันอยู่ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า เคยลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้วจะลงทะเบียนเฟส 2 ได้อีกไหม หรือเคยลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้ว แต่ใช้เงินไม่ทัน 14 วัน จะกลับมาลงทะเบียนรอบ 2 ได้หรือเปล่า เรารวบรวมคำตอบมาบอกแล้ว
ได้รับสิทธิ์เฟส 1 ไปแล้ว
จะลงทะเบียนเฟส 2 ด้วยได้ไหม ?
หากเคยลงทะเบียนเฟส 1 ผ่านแล้ว และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ถือว่าลงทะเบียนเฟสแรกสำเร็จ จะไม่สามารถลงทะเบียนเฟส 2 ได้อีก เพราะชิมช้อปใช้ 2 จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มได้จำนวน 3 ล้านคน

แต่ถ้าไปกรอกข้อมูลลงทะเบียนในเฟส 2 ด้วย ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ดำเนินการไม่สำเร็จ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ถูกลงทะเบียนแล้ว”

 

 

ลงทะเบียนเฟสแรกไม่ผ่านเพราะกรอกข้อมูลผิด
จะสมัครเฟส 2 ได้ไหม ?
หากลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟสแรก ไม่ผ่าน ด้วยเหตุผล เช่น กรอกข้อมูลจังหวัดผิด ที่อยู่ผิด ใส่รหัสหลังบัตรประชาชนผิด ฯลฯ ทำให้ไม่ได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน และไม่ได้รับเงิน 1,000 บาท กรณีนี้สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ในเฟส 2 ได้

ลงทะเบียนเฟสแรกผ่าน แต่สแกนใบหน้าไม่ผ่าน
จะสมัครเฟส 2 ได้ไหม ?
ถ้าลงทะเบียนเฟสแรกสำเร็จ และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดใช้แอปฯ เป๋าตัง ได้ เพราะสแกนใบหน้าไม่ผ่าน และไม่ได้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทย จึงไม่ได้ใช้เงิน 1,000 บาท ภายใน 14 วันตามที่ SMS ระบุไว้

กรณีนี้ ไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนเฟส 2 ได้อีก เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟสแรก ผ่านแล้ว แต่ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากไม่ได้ยืนยันตัวตนในเป๋าตังและใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลงทะเบียนเฟสแรกผ่าน แต่ใช้เงินไม่ทัน 14 วัน
จะลงทะเบียนเฟส 2 ได้ไหม ?
หากลงทะเบียนเฟสแรกผ่าน สแกนใบหน้าผ่าน ได้เงิน 1,000 บาทเข้าแอปฯ เป๋าตัง มาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางไปใช้เงินในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS จนถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว

กรณีนี้ ไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนเฟส 2 ได้เช่นกัน เพราะถือว่าลงทะเบียนเฟสแรกผ่านแล้ว แต่ใช้สิทธิ์ไม่ทันจึงถูกตัดสิทธิ์

คนที่ลงทะเบียนเฟสแรกได้เงิน 1,000 บาทไปแล้ว
จะได้เงินเพิ่มอีก 1,000 บาทไหม ?
ไม่ได้รับเงิน 1,000 บาทแล้ว เพราะได้สิทธิ์แค่คนละครั้ง นอกจากนี้ คนที่ลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้ว จะลงทะเบียนเฟส 2 ไม่ได้อีก

คนลงทะเบียนเฟสแรก ต้องทำยังไง
ถึงได้แคชแบ็ก 15-20%
หากไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเฟสแรก ก็ไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องลงทะเบียนเฟส 2 แค่เติมเงินกระเป๋าช่อง 2 แล้วใช้จ่าย เพื่อรับแคชแบ็ก 15-20% ได้เลย ตามวงเงินใช้จ่ายคือ

ยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท ได้คืน 15% (สูงสุด 4,500 บาท)
ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,001-50,000 บาท ได้คืน 20% (สูงสุด 4,000 บาท)
รวมกันได้เงินคืนสูงสุด 8,500 บาท โดยเงินจะโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง

ลองมาดูตัวอย่างจำนวนเงินที่จะได้รับคืนจากตารางข้างล่างนี้

 

ไม่เคยลงทะเบียนเฟสแรก จะมาลงเฟส 2 ได้ไหม ?
ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนเฟสแรก สามารถลงทะเบียนเฟส 2 ได้เลย เพราะชิมช้อปใช้รอบนี้ จะให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเฟสแรกอีก 3 ล้านคน โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ให้สิทธิ์วันละ 1 ล้านคน แบ่งเป็น 2 รอบคือ

รอบแรก เปิดเวลา 06.00 น. ปิดเมื่อลงทะเบียนครบจำนวน 500,000 สิทธิ์
รอบที่ 2 เปิดเวลา 18.00 น. ปิดเมื่อลงทะเบียนครบจำนวน 500,000 สิทธิ์
คลิกลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2

วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2
1. เข้าเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม เป็นต้นไป (สามารถลงทะเบียนได้วันละ 1 ล้านคน จนกว่าสิทธิ์จะหมด)

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเลือก 1 จังหวัดที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ (ต้องเป็นจังหวัดที่ไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)

หากลงทะเบียนสำเร็จ จะขึ้นข้อความนี้
พร้อมเครื่องหมายถูกสีเขียว


หากลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะขึ้นข้อความนี้
พร้อมเครื่องหมายกากบาทสีแดง

3. ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและผ่านการตรวจสอบจากกรมการปกครองแล้ว ภายใน 3 วัน ธนาคารกรุงไทยจะส่ง SMS ยืนยันให้ทราบว่าได้รับสิทธิ์ พร้อมระบุระยะเวลา และจังหวัดที่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ แต่ในกรณีผิดพลาด จะมี SMS แจ้งให้ทราบ ซึ่งสามารถดำเนินการลงทะเบียนใหม่ในรอบถัดไปได้

4. เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรองรับการโอนและใช้จ่ายเงิน 1,000 บาท
ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง สำหรับ Android

ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง สำหรับ iOS

เลือกจังหวัดตามทะเบียนบ้านไปแล้ว จะแก้ไขได้ไหม ?
เงื่อนไขสำคัญของชิมช้อปใช้คือ ต้องกรอกที่อยู่ไม่ซ้ำกับทะเบียนบ้าน แต่หลายคนไม่รู้หรือเผลอกรอกจังหวัดตามทะเบียนบ้านของตัวเองไปแล้ว กรณีนี้จะมี SMS แจ้งว่าลงทะเบียนไม่ผ่านภายใน 3 วัน เมื่อได้รับ SMS แล้ว สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

ลงทะเบียนไปแล้ว เปลี่ยนจังหวัดที่ลงทะเบียนได้ไหม ?
เช่น กรอกข้อมูลลงทะเบียนจังหวัดลำพูนไปแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจจะไปเที่ยวเชียงใหม่แทน กรณีนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ด้วย ต้องนำเงินกระเป๋าช่อง 1 ไปใช้ที่ลำพูนเท่านั้น ส่วนกระเป๋าช่อง 2 สามารถใช้ที่เชียงใหม่ได้

ลงทะเบียนไปแล้ว เพิ่งรู้ว่าใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ?
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหลังจากลงทะเบียนได้ แต่หลังจากที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยันว่าผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์ได้ หากผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่ครบจำนวน 3 ล้านคน

ใช้โทรศัพท์เครื่องเดิม ลงทะเบียนเฟส 2 ให้คนที่บ้านด้วยได้ไหม ?
กรณีเราลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้ว แต่ต้องการลงทะเบียนเฟส 2 ให้คนอื่นด้วย โดยใช้สมาร์ตโฟนเครื่องเดียวกัน จะลงทะเบียนได้ แต่ไม่สามารถลงแอปฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนการใช้งานได้ เพราะการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 เครื่อง ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์

ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่ ?
ไม่จำเป็นต้องผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ก็สามารถลงทะเบียนและใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ได้

ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ต้องใช้สิทธิ์เมื่อไร ?
หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล และส่ง SMS ยืนยันการใช้สิทธิ์ให้ภายใน 3 วัน เมื่อได้รับ SMS แจ้งว่าลงทะเบียนสำเร็จ ให้ใช้สิทธิ์ได้ที่จังหวัดไหน ภายในวันที่เท่าไร เราต้องยืนยันตัวตนที่แอปฯ เป๋าตัง เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ทันที ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS โดยใช้เพียงบางส่วนก่อนได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ครบ 1,000 บาท เงินส่วนที่เหลือจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน ?
หากได้รับสิทธิ์แล้ว แต่ไม่ได้นำไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ครั้งแรกภายใน 14 วัน เงินจะถูกดึงคืนกลับมาที่รัฐ และไม่สามารถสมัครลงทะเบียนได้อีก

หากลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับ SMS ภายใน 3 วัน ?
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Call center ชิมช้อปใช้ ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง (สามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)

สรุป

คนที่ลงทะเบียนเฟส 1

คนที่ลงทะเบียนเฟส 1 สำเร็จ ได้รับเงินไปแล้ว 1,000 บาท จะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ในเฟส 2 ได้
คนที่ลงทะเบียนเฟส 1 ไปแล้ว และยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ จะได้รับสิทธิ์แคชแบ็ก 15-20% อัตโนมัติ หากเติมเงินแล้วใช้จ่ายจากกระเป๋าช่อง 2 (แต่จะไม่ได้รับเงินแจก 1,000 บาทอีกแล้ว เพราะถือว่าเคยได้รับในเฟสแรกไปแล้ว)
คนที่ลงทะเบียนเฟส 1 ไปแล้ว แต่ถูกตัดสิทธิ์ เช่น สแกนหน้าไม่ผ่าน, ใช้แอปฯ เป๋าตังไม่ได้, ใช้เงินไม่ทัน 14 วัน จะไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนเฟส 2 ได้ เพราะถือว่าถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว
คนที่ลงทะเบียนเฟส 1 ไม่ผ่าน เพราะกรอกข้อมูลผิดและไม่ได้รับเงิน 1,000 บาทในรอบแรก สามารถลงทะเบียนเฟส 2 ได้

คนที่ลงทะเบียนเฟส 2

ต้องไม่เคยลงทะเบียนเฟสแรกถึงสมัครได้
จะได้รับเงิน 1,000 บาทในกระเป๋าช่อง 1 และได้รับสิทธิ์แคชแบ็ก 15-20% ตามยอดการใช้จ่ายในกระเป๋าช่อง 2

หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144
ข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐฯ สายด่วน 1111, เฟซบุ๊ก Krungthai Care

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: