Biznews

เช็กเงื่อนไขเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนเข็มที่ 1 ‘รพ.ตำรวจ’ รอบประชาชนทั่วไป วันนี้ 8 โมงตรง

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดลงทะเบียน ฉีด วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เท่านั้น สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไป เริ่มลงทะเบียนนัดหมายในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2564 เป็นต้นไป

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้างสรรพสินค้า อัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

สำหรับเงื่อนไขประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่จะสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ มีดังนี้

เป็นประชาชนถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลตำรวจ
ไม่รับบริการฉีดวัคซีนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือแบบวอล์กอิน
วัคซีนที่ให้บริการฉีดที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนเป็นไปตามการบริการจัดการวัคซีนของคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งเเต่วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-15.00 น. เป็นต้นไป ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 The Event Space ชั้น 3 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร

ประชาชนที่ผ่านเงื่อนไขข้างต้น สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Google form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedrU37_IBCagDdz19uLBX_60PZ76foIA7wKI7k-C2V628AjA/closedform

 

 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: