Biznews

ม.33 โปรดทราบ!โอน 2,500 ไม่ผ่านกว่า 3 หมื่นราย รีบผูกพร้อมเพย์ด่วน ดูวิธีที่นี่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้าผลการโอนเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ 9 กลุ่มกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564  ผ่านการโอนเงินเยียวยา 2 รายการ ดังนี้

1.จ่ายเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) รายละ 2,500 บาท จำนวน 249,235 คน โอนสำเร็จ 217,817 คน คิดเป็น 87% โอนไม่สำเร็จจำนวน 31,418 คน คิดเป็น 13% ที่โอนสำเร็จคิดเป็นเงิน 544,542,500 บาท

2.จ่ายเยียวยาให้แก่นายจ้างในกลุ่ม 10 จังหวัด (กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และกลุ่ม 3 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) นายจ้างแต่ละรายรับเงิน  3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกินลูกจ้าง 200 คน จำนวน 16,621 ราย  ผลปรากฎว่าโอนสำเร็จ 16,364 ราย คิดเป็น 98.4% และโอนไม่สำเร็จ  257 ราย คิดเป็น 1.6% ที่โอนสำเร็จคิดเป็นเงิน 694,446,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะส่งเลขประจำตัวประชาชนไปให้นายจ้าง เพื่อให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างที่เงินยังไม่เข้าดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้โอนเงินให้ทุกวันศุกร์ต่อไป

สำหรับวิธีการสมัครพร้อมเพย์กับธนาคารใหญ่ ๆ หลายแห่ง มีดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย

– แอปพลิเคชัน K Plus

โหลดแอปพลิเคชัน Android / IOS
เปิดหน้าบัญชี เลือก “บริการอื่น ๆ ”
เลือก “พร้อมเพย์”
เลือก “ลงทะเบียน / แก้ไข”
เลือก “ลงทะเบียนบัตรประชาชน”
กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกบัญชี กด “ยอมรับเงื่อนไข” และ “ยืนยัน”
หน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จ

วิธีสมัคร “พร้อมเพย์” กับธนาคาร รับเงินเยียวยาล็อกดาวน์ มาตรา 33 มาตรา 39 – 40 ใน 9 กลุ่มกิจการ
– วิธีลงทะเบียนผ่าน K-ATM

ใส่บัตร ATM กรอกรหัส 6 หลัก
กดเลือก “พร้อมเพย์”
กดเลือก “บริการพร้อมเพย์”
กดเลือก “ลงทะเบียนพร้อมเพย์”
กดเลือกบัญชี “ออมทรัพย์ ”
กดเลือก “สมัครบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชน”
กดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดเลือก “หมายเลขถูกต้อง”
กดเลือก ตกลง รับเงื่อนไขทำรายการเรียบร้อย พร้อมรับสลิปยืนยัน

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

– เว็บไซต์ promptpay.scb

– แอปพลิเคชัน SCB EASY App ระบบ Android / IOS

เปิดแอปพลิเคชัน กดปุ่ม 3 ขีด ด้านล่างขวามือ
ใส่รหัส แล้วเลือกปุ่ม “ตั้งค่า”
เลือกปุ่ม “จัดการ SCB พร้อมเพย์”
กดยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” และกดถัดไป
เลือกผูกพร้อมเพย์กับ “เลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ”
เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์
เลือกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS
ใส่รหัส OTP 6 หลัก

– SCB EASY Net คลิกลิงก์

– ตู้ ATM ของ SCB ทั่วประเทศ

– SCB ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

ธนาคารกรุงเทพ

– เว็บไซต์ธนาคาร https://promptpay.bangkokbank.com/

เข้าเว็บไซต์ ใส่หลายเลขบัตรเอทีเอ็ม หรือ เดบิตบีเฟิสต์ และใส่รหัสเอทีเอ็ม
ตรวจสอบเลขบัญชีธนาคาร เลือกเลขบัตรประชาชนที่ระบบแสดง และระบุเลขโทรศัพท์มือถือที่เคยให่ธนาคารไว้
ศึกษาข้อตกลงการใช้บริการ และติ๊กถูกช่อง “ผู้ขอรับทราบและจกลงตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น” แล้วกดถัดไป
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล และใส่รหัส OTP ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือ
หน้าจอแสดงผลรายละเอียดการลงทะเบียน คลิกปุ่ม “เสร็จสิ้น”
– แอปพลิเคชั่น บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง Android / IOS

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” เลือก “พร้อมเพย์” และระบุรหัสผ่าน 6 หลัก
เลือก “ลงทะเบียน” และอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ กดยอมรับ
เลือกประเภทการลงทะเบียน เลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์ แล้วกดปุ่มต่อไป
เลือกบัญชีที่ใช้รับเงิน
เลือก “เปิดใช้บริการ เตือนเพื่อจ่าย” เพื่อรับ-ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านพร้อมเพย์
ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ ระบุรหัส OTP
ตรวจสอบรายละเอยีดการลงทะเบียนแล้วกด “ยืนยัน”

– ตู้เอทีเอ็มบัวหลวง

สอดบัตรเอทีเอ็ม เลือกเมนู “ลงทะเบียนพร้อมเพย์/สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
เลือก “พร้อมเพย์” และเลือก “ลงทะเบียน”
อ่านข้อตกลงการใช้บริการ และกด “ตกลง”
เลือกประเภทบัญชี
เลือกประเภทการลงทะเบียน “เลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์”
กรณีใส่เลขบัตรประชาชน ให้ตรวจสอบข้อมูลเลขบัญชีที่ระบบแสดง และกด “ยืนยัน”
กรณีใส่เบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นเบอร์ที่ได้ได้กับธนาคารไว้แล้ว และระบุรหัส OTP
หน้าจอแสดงสถานะการลงทะเบียน ให้เลือกปุ่ม “ต้องการ” ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

 

ธนาคารกรุงไทย

– แอปพลิเคชัน Krungthai Next ระบบ Android / IOS

เปิดแอปพลิเคชัน เลือก “บริการธนาคาร”
เลือก “บริการพร้อมเพย์”
เลือกบัญชีแล้วเลือก “ผูกพร้อมเพย์”
เลือกผูกด้วย เลขบัตรประชาชน แล้วกดยืนยันข้อมูล
วิธีสมัคร “พร้อมเพย์” กับธนาคาร รับเงินเยียวยาล็อกดาวน์ มาตรา 33 มาตรา 39 – 40 ใน 9 กลุ่มกิจการ

– ตู้ เอทีเอ็ม (ATM) สีฟ้า

สอดบัตรแล้วเลือก “บริการ พร้อมเพย์”
เลือก “สมัครบริการพร้อมเพย์”
เลือกผูกด้วย เลขประจำตัวประชาชน
กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
เลือกประเภทบัญชีในบัตร
กดยืนยันข้อมูล

– ตู้ เอทีเอ็ม (ATM) สีเงิน

สอดบัตรแล้วเลือก “บริการอื่น ๆ ”
เลือก “พร้อมเพย์”
เลือก “สมัครบริการพร้อมเพย์”
เลือกผูกด้วย เลขประจำตัวประชาชน
กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
กดยืนยันข้อมูล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

– Kringsri ATM

เลือกเมนู “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่น ๆ”
เลือกเมนู “บริการกรุงศรี พร้อมเพย์”
เลือกประเภทการสมัคร (ลงหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือ)
เลือกประเภทบัญชีในบัตรที่ต้องการสมัคร
ระบุเบอร์มือถือ ในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ
ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียน

– Kringsri Online กดลิงก์ / แอปพลิเคชัน KMA ระบบ Android – IOS / Kringsri Biz Online กดลิงก์

เลือกเมนู “กรุงศรี พร้อมเพย์”
เลือกเมนู “ลงทะเบียน”
ระบบจะดุงหมายเลขบัตรประชาชน / เบอร์มือถือที่ผูกกับ User นั้น ๆ ขึ้นมาแสดง เพื่อใช้สำหรับผู้บัญชีและกด “ยืนยีน”
ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ยืนยีน”

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: