Biznews

“มุ่งพัฒนาทำดี สร้างอนาคตชุมชน”

“มุ่งพัฒนาทำดี สร้างอนาคตชุมชน”
เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน….

“การศึกษา” เป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว”แนวพระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา… และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร”บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม วัน “มุ่ง” ทำดี กับโครงการ “มุ่งพัฒนาทำดี สร้างอนาคตชุมชน”ให้เป็น“เมล็ดพันธ์” อันสมบูรณ์กับชุมชนเพื่อเยาวชนไทยจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ดังนั้น “มุ่งพัฒนาฯ”ขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งการทำความดีเพื่อพ่อพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมและชุมชนจึงเปิดโครงการ“มุ่งพัฒนาทำดี สร้างอนาคตชุมชน”ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานของ บริษัท มุ่งพัฒนาฯ จำกัด(มหาชน) ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กเป็นรากฐานและกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ตามรอยพ่อของแผ่นดินที่ทรงเกื้อหนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบมาอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงริเริ่มโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างมากมาย ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า “การศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวและประเทศชาติสืบไป” และที่สำคัญพระราชกรณียกิจอันดับต้นๆของพระองค์ท่านทรงทำเพื่อคนไทยคือด้านการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ

งานนี้นำโดย… นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการนางสุรีย์พร อนุวัฒน์อุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)นำทีมพนักงานชาวมุ่งพัฒนาฯ ปรับปรุงห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จ.ชลบุรีเพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ใช้ห้องสมุด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียน พร้อมสร้างอ่างล้างหน้า – แปรงฟันให้กับนักเรียน เพื่อสุขอนามัยที่ดี และได้มอบอุปกรณ์การเรียน – กีฬา อาทิ หนังสือ สมุด เครื่องเขียน ฟุตบอล บาสเกตบอล รองเท้าข้าวสาร ขนมต่างๆ ฯลฯพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ โดยมีทีมผู้บริหารและพนักงานได้ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งหมดนี้จะเป็นแรงสนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วย

อีกทั้งยังมีการทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีร่วมกันระหว่างพี่ๆชาวมุ่งพัฒนาฯและน้องๆนักเรียน อาทิ กิจกรรมในหลวงในดวงใจ โดยให้น้องๆ นักเรียนได้ระบายสีรูปภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีพี่ๆ พนักงานได้ให้ความรู้และบอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจผ่านรูปๆนั้น ให้น้องๆได้เห็นภาพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย และกิจกรรมสร้างความสามัคคี นับเป็นการสร้างความสนุกสนานและให้ความรู้กับน้องๆอีกด้วย

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: