Biznews

มีผลแล้ว!’เสถียร เศรษฐสิทธิ์’ลาออกประธานกรรมการ ‘คาราบาวกรุ๊ป’

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือCBG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า เพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการ โดยมุ่งหมายยกระดับหลักการธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ปตลอดจนเป็นการสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2565 ประชุมวันที่13 พ.ค. 2565ได้มีมติที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ของนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ มีผลตั้งแต่วันที่14 พ.ค. 2565 เป็นต้นไปหลังการลาออกจากประธานกรรมการ นายเสถียร ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท

2. ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ เป็นประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งคุณสมบัติความเหมาะสมในหลายๆ ด้าน โดยก่อนหน้านี้นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่แรก จึงมีความรู้ความสามารถในธุรกิจเป็นอย่างดีทั้งนี้โดยมีผลตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคม 2565เป็นต้นไป

สำหรับผลดำเนินงานไตรมาส1ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 660.25 ล้านบาท ลดลง 5.7%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ700.20 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ตามยอดขาย (Product mix) ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและหีบห่อในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ดำเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,466 ล้านบาท ลดลง5.7% คิดเป็นอัตรากeไรขั้นต้นที่ 30.7% ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้น 38.6 %ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้าจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ตามยอดขาย (Product mix) กล่าวคือ สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตด้วยตนเอง

สำหรับ“เสถียร เศรษฐสิทธิ์” ถือเป็นผู้บุกเบิกและสร้างชื่อให้กับ “คาราบาว กรุ๊ป” โดยนำทัพพา “คาราบาวแดง” รั้งตำแหน่ง Top 3 ในตลาดเครื่องดื่มชูกำลังเมืองไทย และยังโด่งดังไปทั่วโลก โดยเฉพาะการเป็นผู้สนับสนุนหลัก “คาราบาวคัพ” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน พร้อมการขยายตลาดในอังกฤษและยุโรป จนประสบความสำเร็จ

ล่าสุด “เสถียร เศรษฐสิทธิ์” ยังได้รับรางวัล Best CEO Award ของ SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในการประกาศรางวัล SET Awards 2021 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ด้วย

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: