Biznews

มัดรวมมาให้แล้ว!เปิดรายชื่อโรงพยาบาลเปิดลงทะเบียนจอง’ไฟเซอร์’

กำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆ  สำหรับวัคซีน ‘ไฟเซอร์’ โดยเฉพาะการบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 1.5 ล้านโดส โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดสรรไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ ฯลฯ ล่าสุด โรงพยาบาลหลายแห่งได้ทำการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อจองคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว  โดยมีรายชื่อดังนี้ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. (เฉพาะวันราชการเท่านั้น) จนกว่าจะเต็มจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา ที่โถงชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ

ผู้ที่สามารถจองคิวฉีดวัคซีน ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในปี 2546-2552) ที่เป็นผู้ป่วยใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยเด็กจะต้องมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช) ดังนี้

โรคอ้วน
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
โรคไตวายเรื้อรัง
โรคมะเร็ง และภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
โรคเบาหวาน
กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์

กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ เปิดรับลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป พร้อมมีหลักฐานยืนยันว่า ยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด- 19 มาก่อน

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบการจองโดยสแกนคิวอาร์โค้ด (ภาพด้านล่าง) หรือคลิกที่ลิงก์ : http://1th.me/FHHxU
เปิดลงทะเบียนวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ทางโรงพยาบาลจะปิดลงทะเบียนเมื่อมีผู้จองครบตามจำนวนวัคซีน และมีผู้สำรองตามจำนวนที่ต้องการ
ผู้ลงทะเบียนมารับวัคซีนได้วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้ หากมาสายเกิน 23 นาที จะถูกตัดสิทธิผู้ที่มีรายชื่อสำรองจะถูกตามให้มารับวัคซีนแทน

 


โรงพยาบาลปทุมธานี ขอเชิญผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ (กรุณาแสดงเอกสารยืนยันอายุครรภ์) รับจำนวน 300 คนต่อวัน เข้าเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกันโควิด 19 ณ จุดบริการ (บริเวณลานไทร) ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ในกลุ่มที่มาตามนัดหมายหมอพร้อม ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในช่วงวันดังกล่าว จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ หากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ครบตามจำนวนแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงวัคซีนเป็นกลุ่มอื่นต่อไป

ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้ลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให่เฉพาะผู้ป่วยของโรงพยาบาลเท่านั้น ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิดใด ๆ มาก่อน ได้แก่

ผู้ป่วยเด็กอายุ 12 ถึง 18 ปี ที่มีโรค 7 กลุ่มโรค คือ

โรคอ้วน
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หรือโรคหอบหืด
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
โรคไตวายเรื้อรัง
โรคมะเร็ง และภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
โรคเบาหวาน
กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ และภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง

โดยให้โทรลงทะเบียนจองคิวที่ คอลเซ็นเตอร์ วัคซีนโควิด หมายเลข 02-4600216 ถึง 9 ได้ตั้งแต่วันที่ 19-20 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 (จนกว่าคิวจะเต็ม) เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 24 และวันศุกร์ที่ 27 ส.ค. 2564 เวลา 08.00 -12.00 น.

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: