Biznews

‘ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์’ งัด 70 มาตรการความปลอดภัยพร้อมเปิดวิถีใหม่แห่งการช้อปรับปลดล็อค

ประกาศเตรียมความพร้อมกันถ้วนหน้าสำหรับบรรดาผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีก อีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ภาครัฐจะผ่อนคลายกฏด้วยการเปิดให้บริการได้ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ รวมทั้งศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ เจ้าของอาณาจักรค้าปลีกย่านกรุงเทพตอนเหนือ

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  เปิดเผยว่า หาก ศบค. และจังหวัดปทุมธานีมีประกาศมาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 ให้เปิดห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ซึ่งจะประเมินผลในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้

โดยทางศูนย์การค้าก็พร้อมจะเปิดในทันที 100 % ด้วยมั่นใจใน 70 มาตรการ ที่เตรียมให้กับลูกค้า โดยมีแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยตั้งแต่ มาตรการตรวจคัดกรองเข้มงวดควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการในศูนย์การค้า  25,000 คน / วัน จำกัดจำนวนประตูทางเข้า – ออก จาก 48 ประตู คงเหลือ 15 ประตู, ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานร้านค้า, พนักงานบริษัท และลูกค้าทุกคน รวมทั้งซัพคอนแท็คที่มาติดต่องาน โดยติดตั้งเทอร์โมสแกน และเจลล้างมือทุกประตู

 

มาตรการเว้นระยะห่าง(Social Distancing)ของผู้ที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้า กำหนดจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการในศูนย์การค้า ไม่เกิน 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร  ตรวจสอบจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ทันที ผ่านการสแกน QR Code   รวมถึงการปรับลดเวลาให้บริการที่จอดรถจากเดิม จอดฟรี 4 ชั่วโมง เป็น จอดฟรี 2 ชั่วโมง เพื่อลดความหนาแน่นการให้บริการ,  กำหนดเส้นทางการเดินแบบทางเดียว และเว้นระยะห่างการเดินในศูนย์การค้า  มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะๆ เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้บริการให้เว้นระยะห่าง รวมทั้งกำหนดสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง 1- 2 เมตร ในพื้นที่ทางเดิน, ลิฟต์, บันไดเลื่อน, ที่นั่งพัก จัดพื้นที่รอบริเวณหน้าร้านค้าและจัดคิวโดยเว้นระยะห่าง 1- 2 เมตร รักษาระยะห่างระหว่างพนักงานและลูกค้าในพื้นที่ให้บริการ โดยติดตั้ง Counter Shield, Cashier Shield, Table Shield ที่จุดให้บริการ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์, แคชเชียร์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

มาตรการด้านความสะอาดและสุขอนามัย จัดทำ Big Cleaning ภายในศูนย์การค้า พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดให้บริการ ทำความสะอาดจุดสัมผัส ได้แก่ ราวบันไดเลื่อน, ราวจับประตู, ลิฟท์และปุ่มกดลิฟต์, ราวกันตก และสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ทุก 30 นาที จัดให้มีพนักงานกดลิฟต์, เจลแอลกอฮอล์ทางเข้าลิฟต์ทุกตัว และพื้นที่ส่วนกลาง  ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ให้บริการ เช่น รถเข็นเด็ก รถเข็นช้อปปิ้ง, บัตรจอดรถก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง, ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเปลี่ยนพรมประตูทางเข้า-ออก ทุกวัน  รวมทั้งห้องบริการพิเศษ ได้แก่ ห้องให้นมบุตร ห้องละหมาด ทุก 30 นาที

มาตรการติดตามผู้ใช้บริการ (Tracking) สนับสนุนการใช้  Application ในการติดตามลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการในศูนย์การค้า ให้สามารถติดตาม Timeline ที่เข้ามาในพื้นที่เป็นรายบุคคล รวมถึงติดตามผลการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายของพนักงานบริษัท, พนักงานร้านค้า, ผู้รับเหมา และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลย้อนหลัง 30 นอกจากนี้ยังมีมาตรการรถสาธารณะ (รถตู้/Taxi/ Shuttle Bus) ด้วยการคัดกรองผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการรถสาธารณะทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย จัดระยะห่างจุดยืนรอคิว และทำสัญลักษณ์ในการเข้าคิว ให้คำแนะนำรถตู้สาธารณะปฏิบัติตามมาตรการดูแลความสะอาด สุขอนามัย และการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: