Biznews

พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ หลังรับวัคซีนโควิด 270 ราย จาก 17,697 ราย!

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จำนวนผู้ได้รับวัคซีน Covid19 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 รวม 4233 รายและจำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 4 มีนาคมอยู่ที่ 17,697 ราย​ แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข อสม. 15, 981 ราย​ เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1,603 รายบุคคลที่มีโรคประจำตัว 22 รายประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 91 ราย

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน Covid-19 พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน 270 รายแบ่งเป็นอาการปวดบวมที่ฉีด 24% คลื่นไส้ 15% เวียนหัว 13% และปวดกล้ามเนื้อ 8 %
 
สำหรับแนวทางปฏิบัติตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีนมีดังนี้
1. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังแพ้ยาแพ้วัคซีน ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนฉีดวัคซีน
2. ไม่ควรกินยาแก้ไข้หรือยาแก้ปวดก่อนฉีดวัคซีนเนื่องจากยาอาจไปกดภาวะอักเสบทำให้การตอบสนองของวัคซีนลดลง
3. รับประทานยาอะไรบ้างควรแจ้งให้แพทย์ทราบเสมอ
4. สังเกตอาการข้างเคียงที่โรงพยาบาลก่อนกลับบ้านอย่างน้อย 30 นาที
5. เมื่อกลับบ้านแล้วอาจพบว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้น เช่นมีผื่นปวดบวมบริเวณที่ฉีด หรือมีไข้ต่ำๆ ซึ่งหลังจากได้รับวัคซีนครึ่งชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงอาการจะค่อยๆ ลดลงแต่ถ้าไข้สูงมาก รีบกลับมาพบแพทย์หรือโทรแจ้ง 1669
 
หลังจากการรับวัคซีนแล้ว 3 วันโอกาสแพ้และผลข้างเคียงจากวัคซีนพบน้อยมากควรสังเกตอาการต่อไปจนครบ 30 วัน
 
อย่างไรก็ตาม ก่อนฉีดวัคซีน ควรเตรียมตัวดังนี้
1. ตรวจสอบว่าเป็นผู้ยังไม่ควรฉีดวัคซีนได้แก่ตั้งครรภ์ให้เลื่อนนัดฉีดเป็นหลังคลอดแล้วกำลังรักษาอาการปวดรุนแรงให้เลื่อนนัดฉีดไปก่อนจนกว่าจะหายดี มีอาการป่วยก่อนฉีดวัคซีนเช่นไข้สูงท้องเสียรุนแรงควรเลื่อนนัดไปก่อน
2. ตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนหรือแพ้ยาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีน
3. พักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรงดอาหารก่อนการฉีดวัคซีน
4. ตรวจสอบว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ด่านหน้าประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่มีโรคประจำตัว 6 กลุ่มและภาวะอ้วน
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: