Financial

พนักงานแบงก์อ่วม!’กสิกรไทย-ออมสิน-กรุงเทพ-ธอส.’ แจ้งพนักงานติดโควิด

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศชี้แจงรายละเอียด กรณีพนักงาน ติดเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) แบ่งเป็นธนาคารสำนักงานใหญ่ ประจำอาคารพหลโยธิน เพิ่มจำนวน 1 ราย รวมเป็น 2 ราย ซึ่งพนักงานดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

โดยพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 รายได้แก่พนักงานสาขาโกสีย์ นครสวรรค์ จำนวน 1 ราย และสาขาอุทัยธานี จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ ปัจจุบันพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว และพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดได้กักตัวอยู่บ้าน 14 วันตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค อบโอโซน (Big Cleaning) เป็นที่เรียบร้อย

 

“ออมสิน” แจ้งพนักงานติดเชื้อโควิด 10 ราย
ขณะที่ธนาคารออมสินได้ออกเอกสารข่าวผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแจ้งเหตุการณ์กรณีมีพนักงานของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ติดเชื้อโควิด-19 รวม 10 ราย โดยมีประวัติไปรับประทานอาหารในร้านอาหาร 2 แห่ง ย่านสะพานควาย ในพื้นที่ใกล้เคียงกับธนาคาร ซึ่งทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ธนาคารได้แจ้งให้พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานใหญ่ปฏิบัติตามแผน Work from Home 100% ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือสงสัยว่าตัวเองอาจเป็นกลุ่มเสี่ยง ธนาคารได้แจ้งให้กักตัว เฝ้าระวังสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และให้รายงานให้ธนาคารทราบทุกระยะ

 

 

แบงก์กรุงเทพ แจ้งปิดสาขา  12 จังหวัด ชั่วคราว

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศขอหยุดให้บริการสาขาบางแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สำหรับสาขาที่หยุดให้บริการชั่วคราว แบ่งเป็นดังนี้
-กรุงเทพ

สาขาท่าเตียน 2

สาขายอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

สาขาอินทรา สแควร์

สาขาจี ทาวเวอร์

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาบิ๊กซี บางนา

สาขาอาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3

สาขาอินเดีย เอ็มโพเรี่ยม

สาขาถนนข้าวสาร

สาขาโอเรียลเต็ล2

สาขาเมโทร เวสต์ทาวน์ (กัลปพฤกษ์)

สาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 1

สาขาแพลทินั่ม ประตูน้ำ

-เชียงใหม่

สาขาพันธ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่

สาขาเทสโก้ โลตัส หางดง เชียงใหม่

สาขาบิ๊กซี หางดง 2

สาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

สาขาเทสโก้ โลตัส สันทราย

สาขาเทสโก้ โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่

สาขาหนองหอย เชียงใหม่

สาขาบุญถาวร เชียงใหม่

สาขาพรอมเมนาดา เชียงใหม่

-ลำพูน

สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน

-ชลบุรี

สาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี

สาขาอาทาระ ศรีราชา

-สระแก้ว

สาขาเทสโก้ โลตัส วังน้ำเย็น

-อรัญประเทศ

สาขาเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ

สาขาเทสโก้ โลตัส วัฒนานคร

-ปทุมธานี

สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ 2

สาขามหาวิทยาลัยรังสิต (สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 เปิดให้บริการตามปกติ)

-นนทบุรี

สาขาบิ๊กซี ติวานนท์

-สมุทรปราการ

สาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร์

-ประจวบคีรีขันธ์

สาขาเทสโก้ โลตัส ปราณบุรี

-ภูเก็ต

สาขาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

-สุราษฎร์ธานี

สาขาหาดละไม

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง และบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงสามารถใช้บริการฝาก/ถอนเงินสดได้ที่เทสโก้ โลตัส และ 7-Eleven ทุกสาขา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

พนักงาน ธอส.สำนักงานใหญ่-สาขานครศรีฯ ติดโควิด 6 ราย

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 มีพนักงานธนาคารจำนวน 6 ราย ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่า “ติดเชื้อ COVID-19” โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จำนวน 5 ราย แบ่งเป็น ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดหาและการพัสดุ อาคาร 2 ชั้น 4 จำนวน 4 ราย และปฏิบัติงานในฝ่ายพิธีการสินเชื่อ อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 ราย ซึ่งทั้ง 5 ราย ไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

ส่วนพนักงานอีก 1 ราย ที่ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่าติดเชื้อ COVID-19 ปฏิบัติงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าเช่นกัน

โดยธนาคารได้ทำความสะอาดแบบ Big Cleaning ด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และยังสามารถเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน 2564 เนื่องจากพนักงานรายดังกล่าว ติดเชื้อ COVID-19 จากญาติที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ในช่วงค่ำของวันที่ 9 เมษายน 2564 และจนถึงปัจจุบัน พนักงานที่ติดเชื้อมิได้เดินทางมาปฏิบัติงานที่สาขาอีกเลย จึงไม่มีพนักงานรายใดในสาขาเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด

ทั้งนี้ ปัจจุบันพนักงานที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 2 ราย ส่วนอีก 4 ราย อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาโดยทางโรงพยาบาลได้ให้คำปรึกษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งทั้ง 6 ราย ได้จัดทำ Timeline เรียบร้อยแล้ว

โดยพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ธนาคารได้กำหนดให้ตรวจหาเชื้อ กักตัวในสถานที่พักอาศัย และ Work from Home เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมติดตามสังเกตอาการ รวมถึงทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ปฏิบัติงาน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบเรียบร้อยแล้ว

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: