Biznews

พนักงาน’บินไทย’ ตบเท้าสมัครใจลาออกเกือบ 5 พันคน ดีเดย์ 1 ธ.ค. นี้

หลังจากเปิดโครงการสมัครใจลาออกและลาหยุดตั้งแต่ 19-28 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ ล่าสุด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งว่ามีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4,977 คน

แบ่งเป็นสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP A) 1,918 คน และโครงการลาหยุดระยะยาว 6 เดือน (LW20) จำนวน 2,699 คนและเลือกสมัครทั้ง 2 โครงการ อีก 360 คนทั้งนี้จะมีประกา ศผลและแจ้งการอนุมัติการเข้าร่วมโครงการให้พนักงานทราบในวันที่ 30 ตุลาคมนี้

.

โดยพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการจะมีผลให้ลาออกในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยพนักงานจะทำงานวันสุดท้ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  จำนวนดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย โดยหลังจากปิดรับสมัครโครงการดังกล่างแล้ว บริษัทฯ จะต้องวางแผนเรื่องของระยะเวลาและการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ  โดยจะพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสำหรับพนักงานล็อตแรกก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานภาพรวม

ปัจจุบันบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานรวม 1.9 หมื่นคน ล่าสุดได้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการเสียสละเกือบ 5 พันคน เหลือพนักงานแสดงความจำนงค์ที่จะอยู่ต่อ 1.4 หมื่นคน

 

Related Articles

Back to top button
X