Biznews

ฝันเป็นจริง!’กองสลากฯ’ รับสมัครเครือข่ายขายหวย 80 บ. นำร่อง กทม.–นนทบุรี

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ประเภทบุคคลทั่วไป (ผู้ค้ารายเดิม) ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส จำหน่ายสลากฯใบละ 80 บาท เพื่อใช้เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาลอตเตอรี่เกินราคา และช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อลอตเตอรี่ใบละ 80 บาท

เมื่อสมัครเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกแล้ว ผู้ค้าจะมีโอกาสได้รับลอตเตอรี่จากสำนักงานสลากฯไปขายเพิ่มจากงวด 5 เล่ม เป็น 25 เล่ม แต่มีข้อแม้ต้องห้ามนำไปขายต่อ หรือขายเกิน 80 บาท พร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และหากดำเนินการได้ผลดี สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาขยายเครือข่ายลอตเตอรี่ 80 บาทไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ประเภทบุคคลทั่วไปที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว มีจุดจำหน่ายที่ชัดเจน ห้ามเดินเร่ขาย ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น My GLO เพื่อแจ้งข้อมูลจุดจำหน่าย วัน เวลา และข้อมูลการซื้อขาย พร้อมกับต้องนำเสนอวิธีการจำหน่ายสลากฯ 80 บาท และแนวทางป้องกันไม่ให้มีการซื้อไปขายต่อ หรือขายเหมา รวมถึงต้องมีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดจำหน่ายเพื่อบันทึกการซื้อ-ขายไว้เป็นหลักฐานกรณีมีการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขให้ขายได้เฉพาะวิธีขายปลีกแก่ผู้บริโภคเท่านั้น ห้ามขายส่งเพื่อไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง รวมถึงให้ขายเฉพาะสลากที่สำนักงานฯจัดสรรให้เท่านั้น ห้ามรับสลากจากที่อื่นมาขาย รวมถึงต้องเป็นผู้จำหน่ายเองหรือถ้ามีลูกน้องต้องระบุรายชื่อและแจ้งให้สำนักงานฯรับทราบ ที่สำคัญต้องมีการวางหลักประกัน 10% ของมูลค่าสลากที่ได้รับ ซึ่งหากผู้ขายปฏิบัติผิดสัญญาจะถูกยึดเงินประกัน

 

 

สำหรับวิธีการคัดเลือกเครือข่ายจะนำข้อมูลของตัวแทนมาตรวจสอบว่าตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดหรือไม่ หากมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเกินกว่าที่ต้องการ สำนักงานสลากฯ จะใช้วิธีเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม รวมถึงจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายจริงของผู้สมัคร หากพบว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จจะยกเลิกทันที ถ้าผ่านตรวจสอบแล้วจะต้องเข้าอบรมการเป็นเครือข่าย

โดยสิ่งที่เครือข่ายจะได้รับ นอกจากได้สลากเพิ่มเป็นงวดละ 25 เล่มไปจำหน่ายแล้ว ยังได้ตราสัญลักษณ์ “จีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายเครือข่ายด้วย

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: