Biznews

ผู้ปกครองเฮ พบแล้ว “โพรไบโอติก”เม็ดอมป้องกันฟันผุ

 จากการสำรวจสถานการณ์ฟันผุในเด็กไทยพบว่าเด็กเริ่มมีฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน และพบว่าเด็กอายุ 3 ปีมีฟันผุเฉลี่ย 3 ซี่ต่อคน สาเหตุหลักของฟันผุในเด็กเล็กมาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เช่น การให้เด็กทานขนมหรือนมที่มีรสหวานเป็นประจำ การปล่อยให้เด็กหลับคาขวดนมหลังจากฟันขึ้นแล้ว หรือผู้ปกครองละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยไม่ได้เริ่มแปรงฟันตั้งแต่น้ำนมซี่แรกขึ้น

ผลกระทบของโรคฟันผุในเด็กสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากในอนาคตได้ การมีฟันน้ำนมผุ เด็กจะปวดฟัน เคี้ยวอาหารไม่ได้ ร่างกายจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งอาการปวดฟันยังส่งผลต่อการนอนหลับและการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กตัวเล็กๆ สามารถขัดขวางพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาได้

นอกจากนี้เด็กที่มีฟันน้ำนมผุก็มักจะพบว่าฟันแท้ผุไปด้วย เนื่องจากเด็กที่มีฟันผุจะมีเชื้อก่อโรคฟันผุในช่องปากมากกว่าปกติซึ่งจะส่งผลให้ฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นใหม่นั้นเกิดฟันผุได้เช่นเดียวกัน

ผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและการปลูกฝังเด็กในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เด็กมีคุณภาชีวิตที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีฟันที่แข็งแรงและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก

ล่าสุด ผลิตภัณฑ์จากไพรไบโอติกสายพันธ์ใหม่ป้องกันฟันผุ จาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การคิดค้นโดย ศาสตราจารย์ ดร. รวี เถียรไพศาล คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2019  จัดโดยซีพี ออลล์” ร่วมกับ 10 องค์กร ประกาศผลและมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2019”  แก่ SMEs และสตาร์ตอัพที่โดดเด่นจำนวนทั้งสิ้น 40 รางวัล จากที่ส่งเข้าประมูล 120 ผลงาน  โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว

ผลิตภัณฑ์จากไพรไบโอติกสายพันธ์ใหม่ป้องกันฟันผุนี้ จัดทำในรูปแบบเม็ดอม ช่วงแรกนำเสนอ 1 รสชาติคือมิ้นท์ 1 ถุงจำนวน 10 เม็ด ราคา 150 บาท รับประทานวันละ 1 เม็ด ปัจจุบันวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ และจะขยายไปยังช่องทางอื่นๆ  ให้กว้างขึ้น อาทิ ช่องทางโมเดิร์นเทรด ร้านขายยาเป็นต้น

โพรไบโอติก (Probiotic) เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ  จุลินทรีย์เหล่านี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดี เหมาะสม และปลอดภัย จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นโพรไบโอติกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ในกลุ่มของจีนัส  Lactobacillus โดยทั่วไปเป็นการนำมาใช้ในการบริโภคเพื่อสุขภาพในช่องท้องหรือทางเดินอาหาร

คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อเป็นโพรไบโอติกเสริมสุขภาพในช่องปากโดยในระยะแรกเน้นในการช่วยให้ฟันแข็งแรง  จุลินทรีย์ผ่านการคัดเลือกตามแนวทางของ FAO/WHO โดยต้องคำนึงถึง  ความถูกต้องในการวินิจฉัยชนิดของจุลินทรีย์  ความปลอดภัยในการนำไปใช้   มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผสมโพรไบโอติกที่เตรียม และ ประสิทธิผลของโพรไบโอติกในการป้องกันฟันผุ

ในภาวะที่ปัญหาฟันผุเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทย เป็นปัญหาที่พบได้ในทุกเพศและทุกอายุ ก่อให้เกิดผลเสียที่ตามมา ได้แก่ ส่งผลต่อการบดเคี้ยวลดลง ทำให้การได้รับสารอาหารลดลงมีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสติปัญญา ทำให้ฟันซ้อนเก และฟันน้ำนมผุเป็นแหล่งของเชื้อฟันผุทำให้ฟันแท้ที่ขึ้นใหม่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูงขึ้น

นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์จากไพรไบโอติกสายพันธ์ใหม่ป้องกันฟันผุ น่าจะช่วยในการป้องกันฟันผุในประชากรไทย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของทันตสุขภาพ  และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย โดยส่งผลให้ประชากรมีสุขภาวะที่ดี และช่วยให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาฟันผุและผลที่ตามมาของฟันผุอีกมากมาย 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: