Real Estate

ป๋ามาก!’แสนสิริ’ ควัก 40 ล้านซื้อ ‘ซิโนฟาร์ม’ ฉีดพนง.-ครอบครัว กว่า 2 พันชีวิต

‘แสนสิริ’ ควัก  40 ล้านบาท ปูพรมฉีดซิโนฟาร์ม 37,000 โดสให้ พนักงาน-ครอบครัว วันแรก 30 มิ.ย.นี้  ตั้งเป้าพนักงาน-ครอบครัวต้องได้วัคซีน 100% ต้น ก.ค.64 พร้อมรุกขยายผลช่วยสังคม ด้วยกลยุทธ์ “แสนสิริและสังคม..คนละครึ่ง” จัดกว่า 50% ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรให้คู่ค้า พันธมิตร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส


นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พิจารณาเห็นชอบจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ให้แก่บริษัทฯ จํานวน 37,000 โดสแก่แสนสิริ ซึ่งการขอจัดสรรวัคซีนในครั้งนี้เนื่องจากแสนสิริ เห็นความสําคัญของการฉีดวัคซีนทั่วถึงที่สุดเร็วที่สุด อีกทั้งวัคซีนต้องเข้าถึงได้สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม ไม่เว้นแม้แต่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส

โดยแสนสิริได้วางกลยุทธ์การจัดสรรวัคซีน “แสนสิริและสังคม…คนละครึ่ง” เพื่อดูแลพนักงานแสนสิริทุกคนและ ครอบครัว ตลอดจนคืนประโยชน์แก่สังคมอย่างดีที่สุดตามกําลังเต็มที่ของแสนสิริเท่าที่จะทําได้ ด้วยการจัดสรรวัคซีน 37,000 โดส ให้แก่พนักงานแสนสิริและครอบครัวจํานวน 18,000 โดส หรือสําหรับ 9,000 คน คิดเป็น 50% ของ ปริมาณวัคซีนที่ได้จัดสรรทั้งหมด และอีกกว่า 50% หรือ 19,000 โดส ให้แก่คู่ค้า พันธมิตร ชุมชนรอบข้าง และ ผู้ด้อยโอกาส จํานวนรวมถึง 9,500 คน ซึ่งสูงกว่าขั้นต่ำ 10% ในการบริจาควัคซีนเพื่อสังคมที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระบุ ไว้ เพื่อทําประโยชน์สู่สังคมและประเทศไทยจะได้เดินหน้าพร้อมรับการเปิดประเทศในไตรมาส4 อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ วัคซีนซิโนฟาร์มที่จะจัดสรรจํานวน 19,000 โคสให้แก่สังคมด้วยการฉีดให้แก่คู่ค้า พันธมิตร ชุมชน และ ผู้ด้อยโอกาสนั้น แสนสิริยังจะจัดสรรวัคซีนส่วนหนึ่งให้แก่ชุมชนรอบข้างสิริ แคมปัสซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ของแสนสิริที่ ตั้งอยู่ที่ T77 สุขุมวิท77 อาทิ วินมอเตอร์ไซค์ พนักงานในฮาบิโตะ มอลล์ แม่ค้าแผงลอย ผู้ยากไร้ในชุมชน ฯลฯ รวมกว่า 2,000 ชีวิตด้วย เพราะเห็นว่าคนกลุ่มนี้มีความลําบากในการถึงวัคซีน

ทั้งนี้ จะมีการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันแรกในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ณ โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS) จะ ฉีดต่อเนื่องวันละ 1,500 – 2,500 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมดจํานวน 18,500 คนได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม แรกภายในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2564 และฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2564 

การจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจํานวน 37,000 โดส ด้วยกลยุทธ์ “แสนสิริและสังคม…คนละครึ่ง” นี้อยู่ภายใต้มาตรการ “Sansiri Care….เพราะเราห่วงใย” ที่แสนสิริมุ่งมั่นสร้างความอุ่นใจและปลอดภัยในวิกฤติการระบาดโควิด-19 โดยได้ทํา การช่วยเหลือ 4 เสาสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมาตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน อาทิ การยกระดับมาตรการ ความปลอดภัยในโครงการ, การช่วยเหลือ SMEs ที่เป็นลูกบ้านแสนสิริ, การจัดตั้ง Sansiri Care Relief Fund กองทุน 5 ล้านบาทจากการระดมเงินส่วนตัวของคณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อดูแลพนักงานแสนสิริและบริษัทในเครือ, การซื้อ ประกันภัยโควิด-19 แจกพนักงานทุกคน รวมถึงการบริจาคและสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขรวมมูลค่ากว่า 20 ล้าน เช่น การบริจาคเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การมอบรถตรวจโควิด-19 การสร้างห้องอาบน้ําให้แก่ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม การบริจาคเงิน 2,000,000 บาทแก่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นต้น

“วัคซีนเปรียบเสมือนเกราะที่ทําให้สังคมเดินหน้าต่อได้ วันนี้เราพอมีกําลังที่จะช่วยเหลือพนักงาน คู่ค้าและพันธมิตร รวมถึงสังคมให้เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้น ก็ขอทําเต็มที่เพื่อเป็นฟันเฟืองหนึ่งของเครื่องจักรประเทศไทยในการลดความเสี่ยง ของการระบาดของโควิด-19 และเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศในไตรมาส 4 ปีนี้” เศรษฐา ระบุ

 

 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: