Biznews

2021 ทำอย่างไรเมื่อ ลูกค้า ‘กลายพันธ์ุ’

การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบทุกอย่างในโลกนี้อย่างแสนสาหัส ทั้งการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจจนต้องเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า นิวนอร์มัล (New Normal) การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะกับการทำธุรกิจ เพราะโควิด-19 เป็นปัจจัยลบที่สร้างวิกฤตหนักที่สุดด้วยธุรกิจต้องปรับตัวกันให้วุ่น ใครอยู่เฉยก็มีแต่ตายกับตาย บางรายปรับตัวแล้วก็ยังไม่รอดก็ยังมี โดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเวลานี้  

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยมุมมองต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคที่เรียกว่า ผู้บริโภคกลายพันธ์ุ ในยุค 2021 ที่นักการตลาดต้องปรับตัว ภายใต้หัวข้อ  ‘ปี 2021 ทำอย่างไรเมื่อ ลูกค้ากลายพันธ์ุ’  ภายใต้ 4 พฤติกรรมดังต่อไปนี้

1. Protomer  มาจาก Producer+Consumer  หมายถึงลูกค้าวันนี้มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชี่ยวชาญมาก่อนเลย  เนื่องมาจากสถานการณ์โควิดที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ทำให้ลูกค้าเกิดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  เช่น  ทำอาหารเก่งขึ้น ตัดผมเอง ล้างแอร์ได้   เป็นต้น

ดังนั้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ลูกค้าเชี่ยวชาญดังกล่าว จะได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งหน้าที่ของนักการตลาดที่ดีต้องสื่อสารกับลูกค้าให้เห็นว่า สิ่งที่ลูกค้าทำเองเป็นนั้นก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ควรใช้บริการบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดีกว่าเช่น ร้านตัดผมก็ต้องสื่อสารว่า มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ช่างตัดผมมืออาชีพ หากลูกค้าตัดเอง หากเบี้ยว ไม่สวยงามก็จะโดนล้อได้  เป็นต้น

2.MindSumer  ลูกค้ามีความระมัดระวังมากขึ้น  หมดยุคการซื้อของแบบเรื่อยเปื่อย เพราะกระเป๋าสตางค์แคบลง ไม่เน้นอารมณ์ แต่จะพิจารณาฟังก์ชั้นการใช้งานที่คุ้มค่า  สิ่งที่นักการตลาดต้องทำคือ พยายามแสดงความคุ้มค่าของสินค้าให้ลุูกค้าเห็น ว่าสินค้าของเราดีกว่าคนอื่นอย่างไร

3. Bossumer  ลูกค้าจะมีความเป็นเจ้านายมากขึ้น จุกจิก ขี้บ่น เอาใจยากมากขึ้น จับผิดบ่อยขึ้น สินค้าต้องคุ้มมากขึ้น หมดยุคเกรงใจคนขายน้อยลง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และบริการ เพราะเป็นธุรกิจที่โดนผลกระทบสูงสุด จึงต้องหันมาง้อลูกค้า บางโรงแรมเคยขายหลักหมื่นลดราคามาขายหลักพัน ขณะที่ลูกค้าก็ต้องการผลประโยชน์อย่างเต็มที่   สิ่งที่นักการตลาดในธุรกิจนี้ต้องทำคือ เก็บสิ่งที่ไม่ดีมาปรับปรุง

4. Dealsumer  ลูกค้าชื่นชอบการลดแลกแจกแถมมากขึ้น   ลูกค้าจะสรรหารายการอย่างมากมาย  ถ้าไม่มีโปรดีๆ  ที่ถูกใจก็จะรอดีล ถ้าไม่มีดีลก็ยังไม่ซื้อ   สิ่งที่นักการตลาดต้องทำคือ ออกดีลเพิ่ม อย่างไม่หยุดยั้ง ไม่งั้นลุูกค้าจะอันตรธานหายไปแน่นอน

เมื่อถึงยุคที่ลุูกค้ากลายพันธ์ุ  นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงมุมมองในการทำตลาดด้วยเช่นกัน เพราะเป็นยุคที่ลูกค้าพร้อมที่จะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา  

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: