Biznews

ปิดตำนานสนามม้านางเลิ้ง !!!

ถือเป็นอีกข่าวที่น่าใจหายเไม่น้อยสำหรับวันนี้ (6 เมษายน 2561 ) เมื่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่า และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่า ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ” สนามม้านางเลิ้ง” และขอให้ส่งมอบพื้นที่คืนภายใน 180 วันหรืออีก 6 เดือนข้างหน้า

หนังสือระบุว่า ตามที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เช่าอาคารและที่ดินเดิมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณสนามม้านางเลิ้ง ปัจจุบันสัญญาเช่าได้ครบกำหนดอายุสัญญาเช่ามานานแล้ว สำนักงานทรัพย์สินฯมีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าวข้างต้น จึงไม่สามารถให้ราชตฤณมัยสมาคมฯเป็นผู้เช่าได้อีกต่อไป

สำหรับประวัติ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Turf Club of Thailand under the Royal Patronage) หรือ ที่นิยมเรียกกันว่าสนามม้านางเลิ้ง เป็นสถานที่จัดแข่งขันม้าในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 183 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จุดกำเนิดราชตฤณมัยสมาคมฯ เริ่มขึ้นจากในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม ร.ศ. 116 ( พ.ศ. 2440 )ทางฝ่ายราชการจัดพระราชพิธีรับเสด็จ และ กลุ่มผู้เคยผ่านยุโรปมาจำนวนหนึ่ง จึงมีแนวคิดที่จะจัดแข่งม้าถวาย โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้สนามทุ่งพระเมรุ หรือ เรียกในปัจจุบันว่า “ท้องสนามหลวง” เป็นสนามแข่งม้าชั่วคราว

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาประดิพัทธภูบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินของกรมอัศวราชมี เพื่อขอพระบรมราชานุญาตตั้งสโมสรสนามม้า “สนามไทย” แข่งเพื่อให้บริการแข่งม้าสำหรับคนไทยและนำรายได้มาใช้บำรุงพันธุ์ม้าจากประเทศออสเตรเลียและอังกฤษ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ เปิดสนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2459 และพระราชทานนามว่า ราชตฤณมัยสมาคม

กลายเป็นอีกหนึ่งตำนาน สำหรับสนามแข่งม้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย อย่าง “สนามม้านางเลิ้ง” จะอยู่ในใจคนไทยไปตราบนานเท่านาน

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: