IT & Digital

ปิดฉาก’ฮัลโหล’! “พุทธิพงษ์”ฝันพา ‘NT’รั้งที่ 3 ผู้ให้บริการโทรคมฯ

ปิดตำนานฮัลโหล”ทีโอที-กสทฯ” มัดรวม 2 หน่วยเกือบ 2 หมื่นคนทั่วประเทศ คลอดบริษัทใหม่”NT โทรคมนาคมแห่งชาติ” “พุทธิพงษ์”ฝันเป็นที่ 3 ของผู้ให้บริการโทรคมฯ ในตลาด

ในอดีตเมื่อนึกถึงหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ชื่อต้นๆ  ที่นึกถึงคือ “องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ท.ศ.ท.)” ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ภายในประเทศ จนเมื่อการสื่อสารพัฒนาขึ้นมากจึงจำเป็นต้องแปรรูปเพื่อให้แข่งกับภาคเอกชนได้

การแปรรูปครั้งนั้นส่งผลให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแปรสภาพมาเป็น บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งในภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขณะที่ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.) ที่ดูแลเรื่องการสื่อสารระหว่างประเทศ ก็แปรรูปมาเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ส่งผลให้การดำเนินงานของทั้ง 2 หน่วยงานเกิดความทับซ้อนซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้ง 2 หน่วยงาน จนเป็นที่มาของการควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทั้งคู่กลายเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารใหญ่และครอบคลุมทั่วประเทศในที่สุด

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดตัว บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 4,800 คนทั่วประเทศ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT มีจำนวนพนักงานกว่า 12,000 คนทั่วประเทศ

 

การควบรวมครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่เห็นชอบให้ CAT และ TOT ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวภายใน 6 เดือนเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายเวลาดำเนินการควบรวมให้อีก 6 เดือน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย NT ยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด

“ผมมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ NT มีความแข็งแรง สามารถเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลของภาครัฐในด้านต่าง ๆ โดยในปี 2564 นี้ในการวางระบบการใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นหนึ่งเดียว โดยจะมีการเสนอแพคเกจในปีเดียว เพื่อต้องการให้ NT เป็น 1 ใน 3 ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยผ่านพันธมิตร ในการให้บริการทั้งระบบเสียง (วอยซ์) และบริการดาต้า ซึ่งจะมีการออก ซิมดาต้า ที่ก้าวไกลที่สุดในการใช้มือถือ ซึ่งเชื่อว่าจากศักยภาพขององค์กรที่ควบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันทั้งสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี บุคลากร ที่มีอยู่ จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รมว.ดีอีเอส กล่าว

รมว.ดีอี ย้ำอีกว่า  วางแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี สำหรับเป้าหมายใน 3 เดือนแรกคือการมีบริการโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อบริการ NT Mobile ที่มีคุณภาพและแพ็กเกจบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้และภายในสิ้นปีนี้ หาก กสทช.สามารถเปิดประมูลดาวเทียมได้ NT จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าประมูลเพื่อเป็นผู้ให้บริการด้วย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต และน่าจะนำมาเสริมศักยภาพบริการ 5G

 

ทั้งนี้  นายสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT  และมีกรรมการบริษัท ได้แก่ หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร นายอำนวย ปรีมนวงศ์ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
นายจำเริญ โพธิยอด

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการ เปิดเผยว่า จำนวนบอร์ดที่มี 5 คน ถือว่าน้อยกับโครงสร้างของหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นเตรียมที่จะเสนอ ขอเพิ่มบอร์ดอีก 2 – 3 ท่าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย คณะอนุกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: