Biznews

ปลดฟ้าผ่า! ‘เดลินิวส์’ ลดคนออนไลน์ 50%!

ยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่องสำหรับวงการสื่อมวลชนที่โดนผลกระทบเต็มๆ  จากการเข้ามาของโลกออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมชนิดหน้ามือเป็นหลัง 

สถานการณ์สื่อ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ยังคงอยู่ในอาการโคม่าทั้งสื่อเล็ก สื่อใหญ่ที่ประกาศลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลดจำนวนพนักงานตลอดจนปิดกิจการไปแล้วหลายสื่อ

ล่าสุด มีการแชร์ข้อความในโลกออนไลน์ ระบุว่า  ‘เดลินิวส์ ปลดฟ้าผ่า ลดฝ่ายออนไลน์ 50 เปอร์เซ็นต์’

1. วันนี้ “เดลินิวส์” ปลด-ให้ออกพนักงานแบบฟ้าผ่า

2. ปลดกำลังคนฝ่ายออนไลน์ 50 เปอร์เซ็นต์

3. แจ้งแบบฟ้าผ่าว่า พรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงาน บริษัทพร้อมชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

4. ทางบริษัทฯ รับผิดชอบด้วยการค่าชดเชย บวกอีก 1 เดือนค่าตกใจ

5. เดือนหน้า จะมีการพิจารณาเรื่องกำลังคนของส่วน นสพ. ต่อไป

ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่านครับ

ตอกย้ำว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริง เมื่อ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.หอการค้าไทย ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว @dr_mana ระบุว่า “เดลินิวส์ ปลดฟ้าผ่า ลดฝ่ายออนไลน์ 50 เปอร์เซ็นต์”

วันนี้ “เดลินิวส์” ปลด-ให้ออกพนักงานแบบฟ้าผ่า ปลดกำลังคนฝ่ายออนไลน์ 50 % แจ้งว่า พรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงาน บ.พร้อมชดเชยตามกม.แรงงาน โดยรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชย บวกอีก 1 เดือนค่าตกใจ

เดือนหน้า จะมีการพิจารณาส่วน นสพ. ต่อไป

อย่างไรก็ตาม  ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้ออกประกาศ เรื่อง โครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารอัตรากำลังภายในองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนทางบุคลากร และลดภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมในระยะยาว

โดยพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ส่งรายชื่อพนักงานไปให้หัวหน้าฝ่าย เพื่อรวบรวมแล้วนำส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 31 พ.ค. เพื่อเสนอต่อบริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ทราบ ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยตามอายุงาน ตั้งแต่วันที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ในอัตราตั้งแต่ 30-400 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีหลักการ  บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นชอบพนักงานที่ขอลาออกตามโครงการฯ นี้ เป็นความต้องการและสมัครใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน เป็นสิทธิฝ่ายเดียวของบริษัทฯ ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้พนักงานลาออกตามโครงการ กรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

พนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ แล้ว จะยกเลิกการลาออกตามโครงการฯ ภายหลังไม่ได้ และต้องมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ พร้อมทั้งส่งมอบงานให้เรียบร้อยก่อนสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน และบริษัทฯ จะไม่รับพนักงานที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ กลับเข้าทำงานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีก ทั้งนี้ พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จะมีผลในวันที่ 1 ก.ค. 2563 และรับเงินค่าจ้างเดือนสุดท้ายพร้อมเงินชดเชยเป็นเช็ค ในวันที่ 30 มิ.ย. 2563

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: