Biznews

บ๊วยอีกแล้ว! ‘ไทย’ รั้งท้าย ระบบบำนาญโลกปี 2020 ‘เนเธอแลนด์ส’คว้าแชมป์ต่อ

‘เมอร์เซอร์’ ได้จัดทำดัชนีบำนาญทั่วโลกประจำปี 2020 มีชื่อว่า Mercer CFA Institute Global Pension Index จากการจัดอันดับดัชนีชี้วัดระบบเงินบำนาญทั้ง 39 ประเทศชั้นนำทั่วโลก พบว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ 39  อันดับสุดท้าย ด้วยค่าดัชนีเท่ากับ 40.8 จาก 100 โดยตกอยู่ในกลุ่มเกรด D จากทั้งหมดเกรด A,B,C และ D

สถาบันเมอเซอร์ เสนอแนะให้ประเทศไทยต้องเร่งให้การสนับสนุนคนยากจนในประเทศ และเร่งปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลในระบบบำนาญรวมถึงการเกษียณทั้งราชการ และเอกชน ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับท้ายสุดในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย โดยสิงคโปร์อยู่อันดับ 1 ได้ 71.2 อันดับ 2 มาเลเซีย 60.1 อันดับ 3 อินโดนีเซีย 51.4 อันดับ 4 ฟิลิปปินส์ ได้ 43

สำหรับ 10 อันดับแรกที่มีระบบบำนาญดีที่สุดของโลก ได้แก่ เนเธอแลนด์ส 82.6 เดนมาร์ค 81.4 อิสราเอล 74.7 ออสเตรเลีย 74.2 ฟินแลนด์ 72.9 อันดับ 6 คือ สวีเดน 71.2 สิงคโปร์ 71.2 นอร์เวย์ 71.2 แคนาดา 69.3 และนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับ 10 ได้ 68.3 จากทั้งหมด 100

นายเดวิด น๊อกซ์ เมอร์เซอร์ ผู้บริหารอาวุโสของสถาบันเมอร์เซอร์ เปิดเผยว่า 20 ประเทศแรกจากการจัดอันดับทั้งหมด 39 ประเทศทั่วโลก มีค่าดัชนีดังกล่าวลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผบกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทุกประเทศทั่วโลก ทำให้เงินสนสนับสนุนกองทุนบำนาญ หรือกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนหลังการเกษียณตกต่ำลงอย่างมาก การลงทุนของภาคเอกชนลดต่ำลงอย่างมาก และภาวะหนี้สาธารณะของรัฐบาลพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเรื้อรังอีกยาวนาน

ทั้งนี้ ประชาชนชาวเนเธอแลนด์ มีความสุข และมีความปลอดภัยจากระบบเงินบำนาญและการเกษียณมากที่สุดในโลกสะท้อนจากค่าดัชนีบำนาญทั่วโลกประจำปี 2020 ได้อันดับ 1 ของโลก โดยหนึ่งในตัวชี้วัด พบว่า ชาวเนเธอแลนด์จะได้รับเงินในสัดส่วน 80% ของรายได้ก่อนเกษียณหลังจากหยุดทำงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ดัชนีบำนาญโลกเมลเบิร์น เมอร์เซอร์ ประจำปี 2562 หรือ Melbourne Mercer Global Pensions Index 2019 ได้เปิดเผยผลสำรวจ “ระบบบำนาญ” จาก 37 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นประเทศที่ครอบคลุมประชากรที่มีระบบบำนาญในสัดส่วน 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของโลก

ผลปรากฎว่า “เนเธอร์แลนด์” อันดับ 1 ของทั่วโลกที่ระบบบำนาญดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดสำหรับรองรับการเกษียณของพลเมืองจากการทำงาน ซึ่งได้รับเกรด A และได้รับคะแนน 93.4 คะแนนจากเกณฑ์วัดระดับทั้งหมด โดยเหตุผลสำคัญคือพลเมืองหรือคนที่ทำงานส่วนใหญ่ จะได้รับผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยตลอดชีพ ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับท้ายสุด หรือได้เกรด D และได้คะแนนไป 39.4 คะแนน

 

นอกจากนี้ องค์กรดังกล่าวได้เสนอแนะแนวกับประเทศไทยให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญที่มีความครอบคลุมคนทำงานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม, ควรเพิ่มการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และควรมีเกณฑ์การออมขั้นต่ำเพื่อใช้เป็นกองทุนเงินออมในการเกษียณอายุ

สำหรับ 10 ประเทศแรกที่มีระบบบำนาญดีที่สุดในโลก ปี 2019 คือ
อันดับที่ 1 เนเธอแลนด์ ได้ 93.4 คะแนน
อันดับที่ 2 เดนมาร์ก ได้ 80.3 คะแนน
อันดับที่ 3 ออสเตรเลีย ได้ 75.3 คะแนน
อันดับที่ 4 ฟินแลนด์ ได้ 73.6 คะแนน
อันดับที่ 5 สวีเดน ได้ 72.3 คะแนน
อันดับที่ 6 นอร์เวย์ ได้ 71.2 คะแนน
อันดับที่ 7 สิงคโปร์ ได้ 70.8 คะแนน
อันดับที่ 8 นิวซีแลนด์ ได้ 70.1 คะแนน
อันดับที่ 9 แคนาดา ได้ 69.2 คะแนน
อันดับที่ 10 ชิลีได้ 68.7 คะแนน

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: