Biznews

บุคลากรทางการแพทย์ไทย ติดเชื้อ’ไวรัสโควิค-19′ รายแรก

นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  เพิ่ม 1 ราย  เป็นคนไทย  เป็นบุคลากรทางการแพทย์  เพศหญิง อายุ 35 ปี โดยเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยยืนยันที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร จึงอยู่ในระบบเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้น  เมื่อมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ  จึงรับเข้ารักษาในห้องแยกโรค และผลตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้ผลเป็นบวก ขณะนี้รักษาอยู่ในห้องแยกโรค สถาบันบำราศนราดูร

“บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลอื่น  เนื่องจากต้องให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ที่ผ่านมาจึงไดัมีการติดตามและตรวจอาการบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ รวม 24 ราย ปัจจุบันยังไม่มีอาการป่วยและตรวจไม่พบเชื้อ ขณะที่ผู้ป่วยยืนยันรายล่าสุด พักอยู่ที่พักตามลำพัง จึงไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นคนในครอบครัวเพิ่มเติม”

นพ.สุวรรณชัย  กล่าวว่า  แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายดีแล้วกลับบ้านได้อีก 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวหญิง ชาวจีน อายุ 56 ปี ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 34 ราย หายดีกลับบ้านได้แล้ว 14 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 20 ราย ส่วนใหญ่อาการดีขึ้นตามลำดับ  เว้นคนไทย 2 ราย ที่มีอาการหนักตั้งแต่แรกรับ

โดยรายที่มีภาวะวิกฤติทางระบบทางเดินหายใจ 1 รายทีมแพทย์ได้พิจารณาใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอด ร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจปกติ  ส่วนอีกรายที่มีวัณโรคร่วม ไม่ได้ใช้เครื่องช่วยพยุงปอด  และทั้ง 2 รายได้รับการรักษาเพิ่มเติมด้วยการรับน้ำเลือดจากผู้ป่วยที่หายดีไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งแพทย์กำลังพิจารณาให้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อช่วยในการรักษา  ขณะนี้ถือว่าอาการผู้ป่วย 2 รายยังทรงตัว อัตราแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลือดดีขึ้น

“คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน มีรายงานเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโรค จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มีบุคลากรทางการแพทย์ของจีน ที่มีความเสี่ยงสูงติดเชื้อ 1,716 ราย คิดเป็น 3.8% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด  และมีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็น 0.4% ของผู้ที่ติดเชื้อแล้วเสียชีวิต ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากผู้ป่วนอย่างเคร่งครัด โดยบุคลากรทางการแพทย์ทุกราย ทุกระดับ ทุกโรงพยาบาบที่ต้องให้บริการผู้ป่วนโรคระบบทางเดินหายใจ จัดและใช้อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสม” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

ที่มา : สวพ FM.91
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: