Biznews

‘บีทีเอส’ เปลี่ยนชื่อสถานีศึกษาวิทยาเป็น ‘เซนต์หลุยส์’ ดีเดย์ กุมภานี้

บริษัท ระบบขนส่งกรุงเทพจำกัด(มหาชน )หรือบีทีเอสซีผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการสถานีศึกษาวิทยา(S4)บนถนนสาทรใต้ ในเดือนหน้าหรือ เดือนกุมภาพันธ์ 2564ที่จะถึงนี้ เพื่อรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาตึกสูงอาคารสำนักงานสูงใหญ่ คอนโดมิเนียม ตลอดจนแหล่งช็อปปิ้งชั้นนำที่เพิ่งเกิดขึ้นภายหลัง ในย่านใจกลางธุรกิจแห่งนี้ และเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน สร้างความจดจำสำหรับคนพื้นที่ บีทีเอสและ AIA ในฐานะผู้ร่วมลงทุน จึงเปลี่ยนจากสถานีศึกษาวิทยา(ชื่อซอยเดิม)เป็น เซนต์หลุยส์ ตามชื่อโรงพยาบาลและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บริเวณสถานี

สำหรับสถานีศึกษาวิทยาหรือสถานีเซนต์หลุย์ตั้งอยู่บริเวณซอยสาทร11 กึ่งกลางระหว่างสถานี ช่องนนทรีและสถานีสุรศักดิ์ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนขยายตึกสูงใหญ่แหล่งงาน ที่อยู่อาศัยแนวสูง เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการเงินมีธนาคารชั้นนำตั้งอยู่
 
 
โดยสถานี ศึกษาวิทยาหรือ สถานีเซนต์หลยส์ เดิมเป็นสถานีในอนาคตของรถไฟฟ้า บีทีเอส สายสีลม ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสถานีช่องนนทรีและสุรศักดิ์ โดยมีระยะห่างจากสถานีช่องนนทรีประมาณ 610 เมตร และห่างจากสถานีสุรศักดิ์ 570 เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับอาคาร AIA สาทรทาวเวอร์และอาคารธนาคาร UOB (ตึกหุ่นยนต์)
 
ทั้งนีหากเปิดให้บริการบีทีเอสประเมินก่อนเกิดสถานการณ์โควิดว่า เที่ยวการเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ 9,500 – 12,000 เที่ยว/วันในวันธรรมดา ซึ่งจะทำให้รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 94ล้านบาท/ปี รายได้ค่าโดยสารหลังหักค่าใช้จ่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 70 ล้านบาท/ปี
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: