Biznews

บิ๊กค้าปลีกอุดรฯ ขอความชัดเจน’เคอร์ฟิว 24 ชม.’ หวั่นคนตื่นตุนสินค้าอีกรอบ

หลังจากที่ปรากฏจดหมายด่วนกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดำเนินการ ในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยกระดับการปฏิบัติการ ได้แก่ 1) จัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้มีความพร้อม โดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในด้านการจัดทำเป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว รวมทั้งกำหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน

2) ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วน ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง อีกทั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ถึงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน

3) วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า โดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

4) วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มีการกำหนดจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้ชัดเจน และกำหนดในแผนปฏิบัติการนั้น

 

“มิลินทร์ วีระรัตนโรจน์” ทายาทรุ่นที่ 4 ของห้างสรรพสินค้า “ตั้งงี่สุน” ยักษ์ค้าปลีก-ค้าส่งในจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า  ขณะนี้ประชาชนคนอุดรเกิดความแตกตื่นจนกักตุนสินค้าขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีข่าวการเตรียมประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ซึ่งตนไม่มั่นใจว่าข่าวดังกล่าวจริงเท็จประการใด จึงอยากขอวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุณาช่วยบอกข้อมูลเพื่อสร้างความชัดเจนที่ถูกต้องให้กับประชาชนไม่ให้แตกตื่นไปมากกว่านี้

ทั้งนี้  มองว่า ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดทำหน้าที่ของตัวเองดีอยู่แล้วในการควบคุมสถานการณ์แต่ละจังหวัด หากจะมีการเพิ่มมาตรการใดๆ  ควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไป การสั่งเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงไม่ส่งผลดีต่อผู้ใด และขอให้เป็นช้อยส์สุดท้ายเมื่อถึงเวลาจำเป็นจริงๆ

 

ขอบคุณภาพ ข่าวเวิร์คพ้อยท์

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: