Biznews

นู สกิน ชู “กิ๊กอิโคโนมี” จับเทรนด์คนมิลเลนเนียล

จากความร้อนแรงของกลุ่มคนยุคมิลเลเนียม(Millennials) หรือคนที่เกิดระหว่าง 1984-1996 ซึ่งคนกลุ่มนี้ในอีกไม่นานจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ในที่ทำงาน และทรงอิทธิพลอีกกลุ่มหนึ่ง

นู สกิน ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในยักษ์ใหญ่ธุรกิจขายตรงไม่พลาดที่จะมองข้ามกลุ่มนี้ ตรงกันข้ามกลับขานรับกระแสเทรนด์โลกเปลี่ยน ด้วยการปรับกลยุทธ์จูงใจผู้ที่ต้องการหาอาชีพเสริมและต้องการมีรายได้เพื่อเข้าสู่ธุรกิจด้วยการเปิดตัวแผนจ่ายเงินปันผล ภายใต้ชื่อ “เวโลซิตี้” (Velocity) ชูโปรแกรมการจ่ายคอมมิชชั่นที่เน้นความรวดเร็ว และยืดหยุ่น เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสไตล์การทำงานแบบ Gig Economy เพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถสร้างรายได้ ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักธุรกิจกลุ่มมิลเลนเนียล (Gen M) เพิ่มขึ้นเป็น 35%

นางวิภาดา ตั้งปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า นู สกิน ประเทศไทย เดินหน้าชูแผนการดำเนินธุรกิจตามนโยบายบริษัทแม่ ขับเคลื่อนองค์กรด้วย 3 Key Element (3P) โดยที่ผ่านมามีการเดินเครื่องปรับแผนรุกตลาดไปแล้วในส่วนของสินค้าจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และการนำกลุ่มสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคในชีวิตประจำวันมาทำการตลาดต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายองค์กรผ่านทางแพลต ฟอร์มการตลาดแบบออนไลน์ในการเพิ่มฐานลูกค้าและแนะนำสินค้าผ่านระบบดิจิทัล โดยในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่ส่วนของโปรแกรม (Program) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 3P ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ ด้วยการออกแบบโปรแกรมการจ่ายผลตอบแทนระบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “เวโลซิตี้”(Velocity) ที่ให้ความรวดเร็วและยืดหยุ่นกว่ าแผนการจ่ายเงินปันผลแบบเดิม เพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญในการปรับแผนปันผลใหม่ มาจากโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิตัลมากขึ้น ประกอบกับเทรนด์ของผู้บริโภคในวั นนี้มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนเดิม สื่อโซเชียลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน และมีการเติบโตทางด้านผู้ใช้จำนวนมากขึ้น จากข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่โดย เว็บไซต์ Brandbuffet พบว่ามีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า 4 พันล้านคนทั่วโลก ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลก ราว 57 ล้านคน ขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องจับตามอง คือ คนกลุ่มมินเลนเนียล (Gen M) ที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี กำลังจะกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนโลกอนาคต เนื่องจากคนกลุ่มนี้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ ได้ดี รวมถึงมีรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป เรียกว่า “กิ๊กอิโคโนมี” (Gig Economy) คือ การทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีรายได้หลายทางหลายรูปแบบ ทั้ง ฟรีแลนซ์ พาร์ทไทม์ และฟูลไทม์ ซึ่งพบว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีกลุ่มคนที่เป็น “กิ๊กอิโคโนมี” มากถึง 34% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นที่มาที่ทำให้ นู สกิน เดินหน้าปรับแผนเพื่อรองรับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยคาดว่าจะสามารถดึงกลุ่มคนเหล่ านี้ให้หันมาสนใจธุรกิจด้วยแผนปันผลระบบใหม่ได้

จุดเด่นของแผน “เวโลซิตี้” ประกอบด้วย เป็นแผนจ่ายเงินปันผลที่มีความยื ดหยุ่น (Flexible) – สามารถดีไซน์แผนเองได้เพื่อให้เ หมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง มีความรวดเร็ว (Fast) – ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วและมากขึ้ น และเติมเต็มชีวิต (Full Fill) – มีอิสรภาพทางการเงินที่ให้รายได้ มั่นคงและต่อเนื่อง นอกจากนี้ “เวโลซิตี้” มีหลักการทำงานผ่ านโครงสร้างแผนการจ่ายเงินปั นผลแบ่งออกเป็น 3 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ 1. แชร์ (Share) เพียงแค่สมัครสมาชิกและแนะนำผลิ ตภัณฑ์ที่ประทับใจก็สามารถสร้าง รายได้ ได้ทันที 2. สร้าง (Build) การสร้างกลุ่มของคนที่มีความสามารถในการออกไปแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่นและทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายทำให้เกิดรายได้ ต่อเนื่อง 3. นำทีม (Lead) การเข้าสู่องค์กรหรือการทำธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ มีการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการทำธุ รกิจและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

สำหรับแผนปันผล “เวโลซิตี้” เป็นแผนจ่ายเงินปันผลระบบใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกั บกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มคนที่ต้องการทำงานแบบพาร์ทไทม์หรือหารายได้เสริม ซึ่งเหมาะกับเศรษฐกิจในบ้านเราที่ผู้คนต้องแบกรับภาระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะที่ธุรกิจ นู สกิน สามารถเป็นอีกหนึ่งโอกาสและเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับทุกคนโดยไม่ต้องรอ เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกก็สามารถมีรายได้ทันที อีกทั้งยังสามารถดีไซน์ การทำงานในแบบของตัวเองได้ เน้นการทำงานแบบทำมากได้มากทำน้อยได้น้อย เรียกว่าได้รับค่าตอบแทนตามจำนว นงานที่ทำ ซึ่งแผนปันผลดังกล่าวตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม แผนจ่ายเงินปันผลแบบใหม่จะส่งเสริมให้ นู สกิน ไม่เป็นเพียงบริษัทขายตรงแนวหน้าของโลกแต่ยังสามารถผันตัวเองเป็นแพลตฟอร์มโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ ที่จะสามารถเป็นธุรกิจที่เป็นไปได้และสร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าความต้องการจะเป็นสร้างองค์กรในระยะยาวเพื่ออิสรภาพสำหรับอนาคต หรือสำหรับคนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองที่ต้องการเริ่มต้นที่ไม่ต้องลงทุนหากแต่มีสินค้าคุณภาพรองรับ พร้อมระบบอำนวยความสะดวกที่ครบวงจรเพื่อการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้แบบไม่ต้องดำรงตำแหน่ง ทั้งหมดของการดีไซน์โปรแกรมนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อการเอื้อประโยชน์ระบบการทำงานของคนยุคใหม่ ในแบบผสมผสาน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับนักธุรกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการช่วยกระตุ้นการทำงานของนักธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบัน นู สกิน มีสัดส่วนของนักธุรกิจที่เป็นคน กลุ่มมิลเลนเนียล (Gen M) อยู่ที่ 25% โดยคาดว่าจากการเปิดตัวแผน “เวโลซิตี้” จะสามารถเพิ่มจำนวนนักธุรกิจในก ลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ธุรกิจเพิ่ มขึ้นเป็น 35% และมีการขยายฐานผู้บริโภคเพิ่มขึ้ นไม่ต่ำกว่า 10% ทั้งนี้ การปรับแผนจ่ายเงินปันผล “เวโลซิตี้” ในระบบใหม่นี้ถือว่าสัมพันธ์กับ วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นู สกิน ไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมีการพัฒนานวัตกรรมโปรแกร มแผนการปันผลให้สอดคล้องกับพฤติ กรรมของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลกอีกด้วย โดยสำหรับประเทศไทย เริ่มใช้แผนการจ่ายเงินปันผลระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

Tags

Related Articles

Close
%d bloggers like this: