Biznews

ธงฟ้ามาแล้ว! “พาณิชย์” เปิดขายหน้ากากอนามัย 8 ก.พ.นี้

กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเปิดขายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน โดยมีเป้าหมาย 10 ล้านชิ้นทั่วประเทศ เริ่มจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 8 ก.พ.2563  ที่กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

และจะกระจายไปทุกอำเภอทั่วประเทศ ผ่านร้านธงฟ้าลดค่าครองชีพ ในราคา 2.50 – 5 บาท/ชิ้น ตามคุณภาพ  เบื้องต้นจะจำหน่าย 2 ล้านชิ้น ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ก.พ.2563 และจะทยอยส่งให้ครบตามเป้าหมายภายในเดือน ก.พ.นี้

 

สำหรับผู้ใดที่พบร้านค้ากระทำความผิดขายเกินราคาที่เหมาะสม หรือปฏิเสธการขายให้แจ้งกรมการค้าภายในที่เบอร์ 1569 กรมฯ จะดำเนินคดีในกระทงที่มีโทษสูงสุด คือ จำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: