Biznews

ทันใช้!ธนบัตรลายเซ็น ‘ปรีดี ดาวฉาย’ เตรียมออกสู่ระบบปีหน้า

จากกรณีการประกาศลาออกของ นายปรีดี ดาวฉาย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังเข้ารับตำแหน่งเพียง 26 วัน นับตั้งแต่ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จนกลายเป็น ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาจนมีการตั้งคำถามกันว่า  อดีตรัฐมนตรีท่านนี้ จะมีลายมือชื่อบนธนบัตรที่นำเข้าใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหรือไม่

ล่าสุด นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วว่า ธนบัตรลายเซ็นต์ นายปรีดี ดาวฉาย มีแน่นอน คาดว่าจะสามารถใช้ธนบัตรรุ่นดังกล่าวในปี 2564

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: