Biznews

ถึงคิวกลุ่ม’ไร้สมาร์ทโฟน’ 5 มีนารับเงินงวดแรก 4000 บ.ผ่านบัตรประชาชน

ความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564  สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการและในงวดถัดไปจะได้รับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบจำนวน 7,000 บาท ตามที่มาตรการกำหนดไว้

โดยประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 5 แสนคน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและสละสิทธิด้วยเหตุผล ไม่มีสมาร์ทโฟน และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และจะมีการโอนวงเงินสิทธิให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิดังกล่าว

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการเราชนะ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 33,561 ล้านบาท และประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิร่วมโครงการแล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.3 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 37,162.ล้านบาท

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 70,724 ล้านบาท ว่วนผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.1 ล้านกิจการ โดยจังหวัดที่มีผู้ใช้วงเงินสิทธิสูงสุด 5 ลำดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ”

3. กรอกข้อมูล “เช็คสิทธิเราชนะ” ดังนี้

– หมายเลขบัตรประชาชน
– ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
– วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก “ตรวจสอบสถานะ”

หาก “ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ” และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

หาก “ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาผ่านบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถใช้สิทธิมาตรการเราชนะกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ทั้งร้านธงฟ้าฯ ที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้าฯ ร้านค้าคนละครึ่ง รวมถึงร้านค้าเราชนะ และผู้ประกอบการภาคบริการ เช่น การขนส่งสาธารณะและบุคคลส่วนตัว วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก รถไฟฟ้า รถตู้โดยสาร ฯลฯ ด้วยการใช้บัตรประชาชนในการจ่ายเงินหรือจ่ายค่าบริการต่างๆ

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: