Biznews

ถอดรหัสความสำเร็จพยัคฆ์ติดปีกแดนสะตอ! ‘เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์’ กับ 31 สาขาคุมภาคใต้

หากพูดถึงธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้  หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อ KK ธุรกิจค้าปลีกภูธรที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันกลายเป็นอีกหนึ่งในพยัคฆ์ติดปีกของเสือใต้เรียบร้อยแล้ว

บมจ.เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น (KK) ธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่นที่สามารถต่อกรกับยักษ์ค้าปลีกข้ามชาติหรือแม้แต่ยักษ์ค้าปลีกสายพันธุ์ไทยด้วยกันเอง  อยู่ภายใต้การบริหารงานของ ผู้ชายที่ชื่อ ‘กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล’ ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ  เล่าวว่า  KK เริ่มจากธุรกิจครอบครัวขายสินค้าเร่ตามตลาดนัดมาก่อน

จนปี 2515 ได้ขยายเป็นร้านค้า 1 คูหา ภายใต้ชื่อร้าน “โกว่ย่งฮั้ว” ถึงวันนี้ กลายเป็น “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” ด้วยจำนวนสาขาถึง 28 สาขา ครอบคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล และในอนาคตมีแผนขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

กวิศพงษ์  บอกว่า จุดเปลี่ยนสำคัญของ KK มาจากการที่ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกค้าส่งอย่าง “แม็คโคร” เข้ามาเปิดสาขาที่หาดใหญ่ ส่งผลให้ยอดขายที่ร้านเริ่มลดลง เนื่องจากลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นคือ “ซาปั๊ว” ที่ซื้อไปขายต่อ

แต่ใช่ว่าเสือใต้แดนสะตอแห่งนี้จะถอดใจยอมแพ้  เขากลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการศึกษารูปแบบ “แคชแอนด์แครี่” ของแม็คโครที่กรุงเทพฯ พร้อมกับนำมาปรับใช้กับเคแอนด์เค จึงเป็นที่มาของแนวคิด“ซื้อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที่ K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ” และประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้

 

 

ล่าสุด แม้ว่าประเทศไทยกำลังจะเผชิญกับปัญหาใหญ่หลวงอย่างโควิด-19 แต่ไม่มีผลต่อการดำเนินงาน เคแอนด์เค ตั้งเป้ายอดขายในปี 64 เติบโตขึ้นราว 20% จากปีก่อนที่ทำยอดขยได้ 973 ล้านบาท โดยในช่วงไตรมาส 1/64 ได้รับอานิสงส์บวกจากมาตรการกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจากการเพิ่มวงเงินในบัตรประชารัฐ และโครงการเราชนะ ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้มากขึ้น ทำให้ยอดขายในช่วงไตรมาส 1/64 มีทิศทางที่ดี และในพื้นที่ภาคใต้ที่บริษัทมีสาขาร้านค้าปลีก ทั้งสงขลา พัทลุง และสตูล ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่มากนัก

ขณะเดียวกัน เคแอนด์เควางแผนเปิดสาขาใหม่จำนวน 3 สาขา โดยจะเน้นไปยังพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่หลักในการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ต้น จึงมีความรู้และประสบการณ์ในการทำการตลาดในพื้นที่ดังกล่าวมาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก บวกกับเป็นพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูง และยังมีโอกาสอีกมากในเจาะขยายเข้าไปในชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม  จากเป้าหมายการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้สิ้นปีนี้ เคแอนด์เคจะมีสาขารวมทั้งสิ้น 31 สาขา จากสิ้นปีก่อนที่มี 28 สาขา แบ่งเป็น สงขลา 25 สาขา พัทลุง 2 สาขา และสตูล 1 สาขา

นอกจากนี้ บริษัทยังมองโอกาสการขยายธุรกิจใหม่เพิ่มเติม โดยอยู่ระหว่างการเจรจาทำดีล M&A ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่สามารถนำมาจำหน่ายในร้านค้า ซึ่งเป็นธุรกิจเชื่อมโยงกับธุรกิจในปัจจุบันเพื่อนำมาต่อยอดการเติบโตในอนาคต

อีกทั้งยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ต่อเนื่อง ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นที่บริษัทคิดค้นขึ้นมา ทั้งการพัฒนาระบบบัตรสมาชิกออนไลน์ การพัฒนาบริการสั่งสินค้าผ่านออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และยังช่วยเป็นช่องทางในการเร่งการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอีกด้วย

 

สำหรับบริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KK”) (เดิมชื่อ “บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จากัด” และ “บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง จากัด” และ “ห้างหุ้นส่วนจากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง”) จดทะเบียนก่อตั้งเริ่มแรกในชื่อ ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค

ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสด้านการค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากความต้องการสินค้าของร้านค้าปลีกในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการซื้อสินค้าในจานวนมากเพื่อนาไปจาหน่ายต่อ บริษัทฯ จึงเพิ่มการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค เพื่อรองรับความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคในทุกกลุ่มลูกค้า จุดเริ่มต้นของบริษัทฯ เริ่มจากในปี 2536 พี่น้องในครอบครัวสิริธนนนท์สกุลจานวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล นายกิตติพล สิริธนวงศ์สกุล นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และนางสาวสุนันทาลักษณ์ สิริธนนนท์สกุล ได้ร่วมกันก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดสงขลา และได้เปิดร้านค้าปลีกในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อ “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” สาขาสามชัย เป็นสาขาแรก ซึ่งตั้งอยู่ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ในส่วนของชื่อร้านค้า มีที่มาจากชื่อของผู้ร่วมก่อตั้ง คือ นายกิตติพล สิริธนวงศ์สกุล และ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ซึ่งทั้งสองท่านมีชื่อภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวเค (“K”) และบริษัทฯ มีแนวคิดในการจัดตั้งร้านค้าปลีกในรูปแบบซุปเปอร์มาเก็ตเพื่อจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาส่ง จึงเป็นที่มาของชื่อร้านค้า “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัท หาดใหญ่โก่วย่งฮั้ว จากัด (“หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว”) (เดิมชื่อ “บริษัท หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว ค้าส่ง จากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทของพี่น้องในครอบครัวสิริธนนนท์สกุล ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภครายใหญ่ของประเทศไทย

ต่อมา ผู้บริหารของ หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว มีความประสงค์ในการมุ่งเน้นธุรกิจการเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าเพียงธุรกิจเดียวเท่านั้น และต้องการหยุดการดาเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานั้น บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขาเพียงช่องทางเดียว จึงให้ความสนใจและเล็งเห็นในโอกาสทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดการจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังอีกกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่ซื้อสินค้าเพื่อนาไปจาหน่ายต่อ

โดยกลุ่มลูกค้านี้มีความต้องการซื้อสินค้าที่หลากหลายและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งในจานวนมาก ดังนั้น ในปี 2546 บริษัทฯ จึงได้รับโอนลูกค้าค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจาก หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว เพื่อดาเนินธุรกิจค้าส่งต่อจนถึงปัจจุบันนี้

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: