Biznews

ต้องโหลดแอปฯ เป๋าตังวันไหน? ถึงจะคว้าสิทธิรับ 7,000

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนเฝ้ารอคอยนั่นคือ โครงการ เราชนะที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในวงเงินคนละ 7,000 บาทเพื่อนำไปใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกำหนดให้ประชาชนเริ่มโหลดแอปฯ เป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 เป็นต้นไปหลังรู้ว่าได้รับสิทธิ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อให้กลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และคนเคยใช้แอปฯ เป๋าตัง) ได้ลงทะเบียนเราชนะเพื่อขอรับสิทธิ 3,500 บาท 2 เดือน รวมวงเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท โดยจ่ายเข้า G-Wallet ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ล่าสุด กระทรวงการคลังเปิด Timeline เงื่อนไขการลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ และการรับวงเงินในโครงการเราชนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน/เดือน/ปี กำหนดการ
29 ม.ค. 64 เปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
8 ก.พ. 64 ตรวจสอบการใช้สิทธิ www.เราชนะ.com (เมื่อได้รับสิทธิแล้ว ให้ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตนผ่านแอปฯ)
12 ก.พ. 64 ปิดรับลงทะเบียน
18 ก.พ. 64 รับวงเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังครั้งแรก 2,000 บาท
25 ก.พ. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
4 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
11 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
18 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
25 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท

 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: