Biznews

เปิดต่อไม่รอแล้วนะ! ศาลยกคำร้องขอปิดทุกช่องทางออนไลน์ ‘วอยซ์ทีวี-เยาวชนปลดแอก’

ศาลอาญา มีคำสั่งยกคำร้องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เรื่องขอปิดแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ที่ยื่นมา เนื่องจากคำร้องดังกล่าวไม่แสดงเหตุชัดเจนในความผิด และรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติคุ้มครองสื่อในการเสนอข่าว ซึ่งคำสั่งปิดก่อนหน้านี้ เป็นการปิดทุกแพลตฟอร์มของสื่อ เมื่อพิจารณาแล้วไม่ถูกต้อง จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

เหตุผลที่ศาลอาญายกคำร้องอ้างว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 35 วรรค 2 ให้คุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไว้ ไม่ให้รัฐลิดรอนเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสาร ดังนั้นคำสั่งของกระทรวงดีอีเอส จึงไม่ถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ทำให้คำสั่งปิดสื่ออื่นๆ ได้แก่ The Reporters (เดอะ รีพอร์เตอร์ส), The Standard (เดอะ สแตนดาร์ด) และประชาไท และอีก 1 แฟนเพจเฟซบุ๊ก คือ เพจเยาวชนปลดแอก ตกไปด้วย สื่อมวลชนเหล่านี้และเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวจึงดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ

.

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: