Biznews

ด่วน! ‘ศบค.’ ชุดเล็ก ขอความร่วมมืองดเดินทางข้ามจังหวัดทั่วไทย

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ประจำวันว่า ในการปรุะชุม ศบค.ชุดเล็ก เห็นชอบมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดต่างๆ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตุการณ์

2. ตรวจแอพิเคชั่น”หมอชนะ”

3. ขอทราบเหตุผลความจำเป็นการเดินทางแสดงเอกสารรับรอง

“ส่วน 72 จังหวัด ให้กระทำลักษณะเดียวกันไม่ต้องแสดงเอกสารรับรอง ดังนั้นในภาพรวมทั้งหมดจึงขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดจนถึง 31 มกราคม 64 เพื่อลดการแพร่ระบาดหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น”นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

 

สำหรับการขอเอกสารรับรองความจำเป็นเพื่อเดินทางเข้าออกพื้นที่ 5 จังหวัดดังกล่าวคือ

1. บุคคลทั่วไป ขอเอกสารรับรองได้ที่ฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง

2.ข้าราชการ ขอเอกสารรับรองได้ที่หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของตน

3.สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ต้องมีการขนส่งเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ให้เจ้าของสถานประกอบการหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรองได้

3.บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีความมีความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดเป็นประจำ สามารถออกเอกสารรับรองเป็นห้วงเวลาติดต่อกัน

4.บุคคลที่มีภูมิสำเนาในจังหวัดอื่นแต่จะเดินทางเข้าพื้นที่ 5 จังหวัดต้องขอเอกสารรับรองจากภูมิลำเนาหรือต้นสังกัดเพื่อใช้แสดงในการเข้าและออกไปและกลับด้วยแบบฟอร์มการขออนุญาต

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: