Biznews

ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชน รวมพลังแสดง ความจงรักภักดี ร่วมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์”เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ภายใต้โครงการ “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นต์สโตร์ และบลูพอร์ต หัวหิน

โครงการ “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” ดำเนินงานโดย กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนจำนวนทั้งสิ้น ๓ ล้านดอก สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และน้อมถวายความอาลัย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จึงเข้าร่วมเครือข่ายโครงการฯ โดยจะส่งมอบดอกไม้จันทร์จำนวน ๑ ล้านดอก ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเปิดพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ พร้อมเชิญชวนประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่ทำจากใจในครั้งนี้ โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะอำนวยความสะดวกทั้ง สถานที่การจัดทำ,อุปกรณ์, การตรวจสอบคุณภาพ พร้อมครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้งานราชพิธีที่สำคัญยิ่งนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสมพระเกียรติ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นต์สโตร์และบลูพอร์ต หัวหิน

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: