Eat & Travel

“ณ สัทธา อุทยานไทย”อุทยานแห่งการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โอบล้อมพื้นที่กว่า 42 ไร่ด้วยต้นไม้ทั้งน้อยใหญ่อายุนับสิบปี ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่เดินทางสะดวกและใกล้กรุงเทพฯ เพียงไม่กี่ชั่วโมง อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้มีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทยในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์ขนาดเสมือนจริงกว่า 60 รูป ผ่านเทคนิคจัดแสดงและวิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดการจดจำที่สนุกสนานยิ่งกว่าเดิม ตอกย้ำเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ว่า “เราอยากให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนใจ มาเก็บรับเอาความสุขกลับไป”

ความเป็นมา ณ สัทธา อุทยานไทย เดิมใช้ชื่อว่า “อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม” เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และความคิดของท่านผู้ก่อตั้งซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปปั้นต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆ ที่ท่านผู้ก่อตั้งมีความศรัทธายกย่องในด้านแนวความคิดในการทำงาน และการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ รวมทั้งรูปเหมือนวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นไทยในภาคต่างๆ ของประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้งโครงการอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2540 และเปิดทำการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ก่อนจะปิดปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น “ณ สัทธา อุทยานไทย” ในปัจจุบัน และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แนวคิด เพราะ…สาระความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนและตำรา
เพราะ…ความสุขสงบไม่ได้มีเพียงในวัดวาอาราม

รูปแบบ เป็นสถานที่รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสำคัญทั้งผู้มีชื่อเสียง พระอริยสงฆ์และอีกมากมาย ซึ่งเกิดจากความศรัทธาทั้งในด้านแนวความคิด การทำงานที่มุ่งมั่น และการดำเนินชีวิตของบุคคลเหล่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย ตามอย่างคติชาวพุทธ ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุนให้เยาวชนรักในความเป็นไทย

การเยี่ยมชม ทุกจุดจัดแสดงใช้วิธีเล่าเรื่องผ่าน “วีดีโอไกด์” ที่รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน “ณ สัทธา / NASATTA” (สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ Android) ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ที่ให้บริการอยู่ทั่วบริเวณจัดแสดง ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ อาทิ Interactive Game, AR, Photo Frame ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกไปกับการ์ตูนสั้น วีดีโอคลิป ภาพยนตร์สั้น ภาพจำลองเสมือนจริง ตลอดจนสื่อผสมอื่นๆ อาทิ Projector Mapping แบบ 270 องศา เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเยี่ยมชม

Mascot น้อง “ปีติ” ถือเป็นมาสคอตตัวแทนของ ณ สัทธา อุทยานไทย ที่ต้องการส่งต่อเรื่องราวคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ผ่านการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเยาวชน มีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากดอกกัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมสัญลักษณ์ ปีติ คือ วงกลมสีแดง ที่สื่อถึง ณ สัทธา อุทยานไทย

จุดจัดแสดง ภายใน ณ สัทธา แบ่งจุดจัดแสดงออกเป็น 8 โซนหลัก ได้แก่
– ห้องไทยสัทธา เป็นห้องแสดงภาพรวม แนวคิด และประวัติความเป็นมาของ ณ สัทธา อุทยานไทย
– จุดที่ 1 มหาราชกษัตรา เป็นจุดจัดแสดงประติมากรรมพระรูปหล่อ 3 บูรพมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชไทย
– จุดที่ 2 ณ สัทธานุสรณ์ เป็นอาคารจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน กว่า 14 ท่าน
– จุดที่ 3 ณ สัทธาปฎิมา จัดแสดงประติมากรรมพระพุทธรูป 3 สมัย
– จุดที่ 4 ถ้ำพุทธชาดก เป็นถ้ำจำลองที่นำเสนอเรื่องราวขององคุลีมาล มหาโจรผู้กลับใจเข้าสู่ธรรมะ
– จุดที่ 5 อริยสัทธา จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เลื่อมใสทั่วประเทศไทย
– จุดที่ 6 สัทธาถิ่นเรือนไทย โซนบ้านไทย 4 ภาค จำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเสมือนจริง
– จุดที่ 7 ลานภิรมย์ เป็นลานกลางแจ้งที่จัดแสดงศิลปะและความงดงามของต้นบอนไซหลากหลายขนาด
– จุดที่ 8 ลานอวโลสัทธา เป็นลานจัดแสดงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลา จำลองจากศิลปะของราชวงศ์ซ้อง ประเทศจีน

จุดไฮไลต์ สิ่งที่ถือเป็นไฮไลต์เด่นของ ณ สัทธา อุทยานไทย ที่ผู้มาเยี่ยมชมไม่ควรพลาด ได้แก่
– วิหารสมัยสุโขทัย ในโซน ณ สัทธาปฎิมา ใช้เทคนิค Mapping เล่าเรื่องราวการเดินทางของพระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทยในสมัยอาณาจักรสุโขทัย ผ่านแสง สี เสียง และแสดงภาพบนผนังโบสถ์และองค์พระพุทธรูป
– ถ้ำพุทธชาดก เล่าเรื่องราวขององคุลีมาลเถระ มหาโจรที่ปล้นฆ่าและตัดนิ้วมือคนมากถึง 999 คน ก่อนจะกลับใจเข้าสู่ธรรมะและบรรลุเป็นพระอรหันต์ นำเสนอผ่านเทคนิคแสง สี เสียง ที่ตระการตา
– Audio Guide ที่ไม่ได้มีแค่เสียง หากแต่มีภาพประกอบทั้งแบบวีดีโอ และการ์ตูนแอนนิเมชัน
– Interactive Game, AR, Photo Frame ที่อยู่ตามจุดจัดแสดงต่างๆ รับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อให้การเยี่ยมชมของคุณมีทั้งสาระ ความรู้ และความสนุกสนานกว่าเดิม
– บ้านสมุนไพร ให้คุณได้แวะพักคลายร้อนด้วยน้ำสมุนไพรต่างๆ ที่ทั้งหอมหวานและเย็นชื่นใจ

นอกจากนี้ภายในบริเวณ ณ สัทธา อุทยานไทย ยังมีมุมน้ำตกจำลองที่รอบข้างแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิดสร้างความร่วมรื่นได้เป็นอย่างดี และชุ่มชื่นไปกับสายน้ำที่เย็นสบายในช่วงกลางวัน ให้คุณได้พักผ่อน คลายร้อน และดื่มด่ำกับบรรยากาศสดชื่น

พื้นที่บริการภายใน ณ สัทธา อุทยานไทย ได้แก่
– ร้านอาหารรสสัทธา บริการอาหารปรุงสด-ใหม่ ให้คุณเลือกอร่อยได้ตามความต้องการ
– ไทยกาแฟ THAI-KAFE ร้านกาแฟสุดเก๋ในอาคารทรง 8 เหลี่ยม อยู่บริเวณด้านหน้าก่อนเข้าพื้นที่จัดแสดง ภายในอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
– ร้านบ้านสมุนไพร จำหน่ายน้ำสมุนไพรเพื่อดับกระหาย สำหรับผู้ที่ไม่ดื่มชา-กาแฟ ให้บริการน้ำสมุนไพรสารพัดชนิดที่มาพร้อมขนมอีกมากมาย
– ร้านกาแฟ หน้าน้ำตก เพื่อเพิ่มอรรถรสของการดื่มกาแฟในบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เคล้าไปกับเสียงน้ำตกที่อยู่ไม่ไกล
– อาคารห้องประชุมและจัดเลี้ยง พื้นที่รองรับการจัดสัมมนา พร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ครบครัน และมีบริการทั้งอาหารว่างและมื้ออาหารหลัก สามารถจัดได้ทั้งแบบในอาคารและนอกอาคาร
– ลานไท ณ สัทธา ลานจัดกิจกรรม Workshop ที่สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับทุกคน
– ณ สัทธา Shop ร้านขายของที่ระลึก ที่ละลานตาไปด้วยสินค้าท้องถิ่นหลากหลายชนิด ให้คุณได้เลือกกลับไปฝากคนที่คุณรัก

กิจกรรมในวันหยุดยาวเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาในระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561 นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธแล้วยังเป็นวันที่ ณ สัทธา อุทยานไทย ได้เปิดตัวให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการ จึงจัดกิจกรรมพิเศษ เปิดลาน สัทธา : กรุ่นกลิ่นไทย สุขใจที่ ณ สัทธา อุทยานไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและสามารถแต่งชุดไทยเดินเที่ยวชมในโซนต่าง ๆ อาทิ โซนวิถีแห่งสัทธา ก้าวเข้าสู่เส้นทางสู่ความศรัทธา ร้อยเรื่องราวกว่าจะมาเป็น ณ สัทธา อุทยานไทย พร้อมสร้างสัทธาด้วย 2 มือ กับการจัดดอกไม้ถวายพระและร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ ลานสัทธาปฏิมา โซนวิถีราชบุรี เรียนรู้วิถีชีวิต 8 ชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรีผ่านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม โซนวิถีไทย พบกับการแสดงไทย อาหารไทย 4 ภาค พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปวิถีไทย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าไทย ที่ สัทธาถิ่นเรือนไทย และโซนวิถีเรา พบกิจกรรมจัดสวนขวด และกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาน้องปีติ มาสคอตของ ณ สัทธา อุทยานไทย ท่ามกลางบรรยากาศดนตรีในสวน โดยกิจกรรม เปิดลาน สัทธา : กรุ่นกลิ่นไทย สุขใจที่ ณ สัทธา อุทยานไทย จะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. จึงขอเชิญชวนชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมใน ณ สัทธา อุทยานไทย

อัตราค่าเข้าชม และบริการต่างๆ
ผู้ใหญ่ เด็ก (ความสูง 90-130 ซม.)
นักเรียน/นักศึกษา/ผู้สูงอายุ 60-70 ปี /พระสงฆ์/แม่ชี เด็ก (สูงต่ำกว่า 90 ซม.) คนพิการ / ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
บุคคลทั่วไป (ชาวไทยและชาวต่างชาติ)
คนไทย 200 บาท 100 บาท เข้าชมฟรี
ต่างชาติ 400 บาท 300 บาท เข้าชมฟรี
หมู่คณะ / กรุ๊ปทัวร์
ชาวไทย จองล่วงหน้า ไม่ได้จองล่วงหน้า
ผู้ใหญ่ 25 – 50 คน 160 บาท 180 บาท
ผู้ใหญ่ 50 คนขึ้นไป 150 บาท 170 บาท
ชาวต่างชาติ ราคา
ผู้ใหญ่ 200 บาท
เด็ก 150 บาท

นอกจากนี้ภายใน ณ สัทธา อุทยานไทย ยังมีบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่
– บริการเช่าชุดไทย สำหรับใส่เข้าเยี่ยมชม โดยมีราคาตั้งแต่ 200-450 บาท แล้วแต่แบบที่เลือกใส่
– บริการแพ็กเกจถ่ายภาพ โดยให้เช่าสถานที่บางจุดเพื่อการถ่ายภาพ มีอัตราค่าบริการวันละ 4,500 บาท สามารถถ่ายภาพได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (สำหรับทีมงานไม่เกิน 7 ท่าน)

วัน – เวลา ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

โทรศัพท์: 032 – 383333 โทรสาร: 032 – 383444
ที่อยู่: 41/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษมดำเนินสะดวก ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: