Biznews

“ซีพีเอ็น” คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมขึ้นแท่นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุด 6 ปีซ้อน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม “Thailand’s Top Corporate Hall of Fame 2019” ซึ่งมอบให้กับองค์กรสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรางวัล “The BEST Of DRIVE AWARD 2019” มอบให้องค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยมในประเภทอุตสาหกรรม Property and Construction พิจารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมา และการบริหารจัดการองค์กร รวมไปถึงการทำประโยชน์ช่วยเหลือชุมชน สังคม ตลอดจนการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืน

รางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 2 รางวัลนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร และทีมงานซีพีเอ็นทุกคน ที่ร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของซีพีเอ็นในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นเสมือน Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน และเป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกทำเลที่ซีพีเอ็นได้เข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการ รวมทั้งเป็นเครื่องยืนยันถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าองค์กรสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกของไทย ผู้บุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สู่สังคมไทยมากว่า 39 ปี มีการลงทุนพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบสินค้า บริการ และประสบการณ์แปลกใหม่

โดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มความต้องการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย รวมไปถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาความเจริญให้กับประเทศไทยอีกด้วย ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การสร้าง “Center of Life” ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนทั่วประเทศไทย

ปัจจุบัน CPN บริหารจัดการศูนย์การค้า 34 แห่ง (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ, ต่างจังหวัด 18 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ) ศูนย์อาหาร 30 แห่ง อาคารสำนักงาน 7 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง และโครงการคอนโดมิเนียมจำนวน 8 โครงการ ภายใต้แบรนด์ ESCENT และ ESCENT VILLE และ “ฟิล พหล 34” (PHYLL PAHOL 34) และโครงการบ้านเดี่ยว “นิยาม บรมราชชนนี”

ภาพ01: คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา รับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ขวา) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพ 02 : นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Hall of Fame 2019 สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย
ภาพ03 : คุณเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา รับรางวัลจาก สุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพลังงาน และประธานในพิธี โดยมี คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้าย) และ ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขวา) ร่วมแสดงความยินดี
ภาพ04 : คุณเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เป็นตัวแทนรับรางวัล The BEST Of DRIVE AWARD 2019 รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมในประเภทอุตสาหกรรม Property and Construction
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: