Biznews

“ซีพีเอ็น”สวมบท Big Brother เสริมแกร่ง SMEs

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ผู้นำด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของไทย โชว์ความสำเร็จในการผลักดัน SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดค้าปลีก ตอบรับกระแสความท้าทายยุคดิจิทัล ผ่านโครงการหลักสูตรแรกในวงการค้าปลีกไทยที่เข้มข้น ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและทำตลาดจริง ช่วยเสริมแกร่ง SMEs รุ่นใหม่ให้ต่อยอดธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของกลุ่มเซ็นทรัล นำโดยซีพีเอ็นและ ม. ธรรมศาสตร์ จัดติวเข้มเจ้าของธุรกิจ SMEs คนรุ่นใหม่รวม 34 แบรนด์ที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตและมีแนวคิดไม่เหมือนใคร เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับการทำธุรกิจและต่อยอดแบรนด์ให้ทดลองตลาดและขายจริง ซึ่งมีซีพีเอ็นดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยมีปรีชา เอกคุณากูล บอสใหญ่ซีพีเอ็น มอบรางวัลให้แก่ SMEs ดีเด่น 3 อันดับแรกที่มีไอเดียปั้นธุรกิจได้โดดเด่นที่สุดคือ ซาลาเปาโฮลวีทแบรนด์ BUN101, แฟชั่นมัลติแบรนด์ CAMP และ คอนเซ็ปต์สโตร์ชุดเครื่องนอนและของแต่งบ้านแบรนด์ VINTEL

ปรีชา เอกคุณากูล ปรีชา เอกคุณากูล

ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ปัจจุบัน ตลาดค้าปลีกมีความท้าทายขึ้นอย่างมาก ด้วยกระแสเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ซีพีเอ็น ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาศูนย์การค้า เราคือผู้ริเริ่ม บุกเบิก และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจรีเทลเสมอมา จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างความแข็งแกร่งให้คู่ค้าและผู้ประกอบการ SMEs ไทย ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ หนึ่ง คือการให้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจและจับคู่ทางธุรกิจกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ผ่านโครงการ ‘SMEs Think Big’ สอง คือสร้างโอกาสในการขาย ชี้ช่องทางจัดจำหน่าย ผ่านโครงการ ‘SMEs Market Place – ไทยช่วยไทย บายประชารัฐ’ ซึ่งร่วมมือกับภาครัฐ เปิดพื้นที่ให้ SMEs ได้จำหน่ายสินค้าที่ศูนย์การค้าบนทำเลศักยภาพของซีพีเอ็นทั่วประเทศ และสาม คือการสร้าง Innovation ในด้านต่างๆ ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการได้ริเริ่มสิ่งใหม่ ผ่านโครงการล่าสุด ‘CPNlead’ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมเติบโต โดยให้ความรู้เชิงลึก เข้มข้น ให้รู้จักเครื่องมือทางธุรกิจอย่างครอบคลุม และสนับสนุนพื้นที่ในการลงมือทำตลาดจริง เพื่อสร้างความพร้อมให้ SMEs สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจได้ทันที ซึ่งโครงการนี้เรามุ่งสร้าง SMEs ที่มีศักยภาพเติบโตจริงๆ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เช่าของเราหรือเปิดร้านกับเรา เพื่อมุ่งพัฒนา SMEs ไทยอย่างแท้จริง

CPNlead CPNlead

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “CPNlead เป็นหลักสูตรทางธุรกิจแรกในวงการค้าปลีกที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ SMEs ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง SMEs ที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆ มีแนวคิดที่แตกต่าง และที่สำคัญคือศักยภาพที่จะต่อยอดและขยายธุรกิจได้ ซีพีเอ็นตั้งใจให้หลักสูตรนี้เป็น ‘Gateway to Success’ ที่รวบรวมทุกกลยุทธ์ทางธุรกิจไว้ในโปรแกรมเดียวบนพื้นฐาน ‘Customer Centric’ ที่มองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้ SMEs ในทุกระดับสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยซีพีเอ็นได้ใช้ความเชี่ยวชาญและจุดแข็งใน 3 ด้านในการพัฒนาหลักสูตร คือ องค์ความรู้ในเชิงกว้างและลึกจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจนี้กว่า 36 ปี ช่องทางการจัดจำหน่ายในศูนย์การค้าทั่วประเทศทั้ง 30 ศูนย์ในทุกภูมิภาคที่เข้าถึงผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ และการสร้าง Partnership จากเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดของเซ็นทรัลกรุ๊ป ไม่ว่าจะเป็นภายในกลุ่มเซ็นทรัลเอง กับคู่ค้าหรือ Tenant ของเรา หรือ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน”

“ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของซีพีเอ็น เรามีความหวังที่จะปั้นดาวรุ่ง SMEs หน้าใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดรับกับนโยบายของประเทศ ที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ และหวังว่าผู้เข้าอบรม CPNlead จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่จะมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการค้าปลีกและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีซีพีเอ็นเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เรื่องนี้” คุณปกรณ์ กล่าวเสริม

ผศ. ปิติพีร์ รวมเมฆ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม. ธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการดูแลหลักสูตร CPNlead กล่าวว่า “การร่วมมือกับซีพีเอ็นซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาศูนย์การค้า ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคือการเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าที่ ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ และ ‘เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์’ ให้ SMEs ได้ทดลองตลาดจริง ได้ศึกษากลุ่มผู้บริโภคจริง ผ่านกิจกรรมเวิร์คช้อปออกร้านป๊อปอัพสโตร์ ‘รวมมิตรมาร์เก็ต’ ที่จัดขึ้น 2 ครั้ง เพื่อสร้างให้ SMEs ได้เรียนรู้จากการทำงานเป็นกลุ่มในการสร้างสรรค์แบรนด์ในรูปแบบ Hybrid Concept ผสานผสานไอเดียสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ และการลงมือพัฒนาแบรนด์ของตัวเอง เพิ่มพูนทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่ง SMEs จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพบเจอและเรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงสร้างคอนเน็กชั่นกับเพื่อน SMEs การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจ และการคิดค้นสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งช่วยให้ SMEs นำไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองได้ในชีวิตจริง”

CPNlead CPNlead
ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับ SMEs ดีเด่น 3 อันดับแรกที่มีผลงานและสร้างสรรค์แบรนด์ได้โดดเด่นที่สุด เห็นผลทางธุรกิจชัดเจน สามารถต่อยอดได้ทันที ซึ่งได้รับรางวัลเป็นสิทธิพิเศษในการเช่าพื้นที่เพื่อต่อยอดธุรกิจกับ ซีพีเอ็น ได้แก่

1) ชนะเลิศอันดับ 1: คุณฉัตรชัย วงศ์มหเจริญ จากแบรนด์ BUN101 ซาลาเปาโฮลวีท แคลอรี่ต่ำ ปราศจากไขมันทรานส์ ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการเข้าร่วมหลักสูตร CPNlead ทำให้สามารถครีเอทเมนูอาหารใหม่ๆ เช่น ทำ meal box โจ๊กข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่, หมั่นโถวหมูตุ๋น, ซุปอกไก่ตุ๋นยาจีน และขนมหวานจากเต้าหู้และขนมหวานสไตล์เอเชีย

2) ชนะเลิศอันดับ 2: คุณจิตพล ศิริวัฒเมธางกูร จากแบรนด์ CAMP ร้านแฟชั่น Multi-brand ที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นของ Local Designer หลายร้อยคน ซึ่งเมื่อผ่านหลักสูตรมีความโดดเด่นในการสร้าง Business Solution ใหม่ โดยได้นำเอาเทรนด์การทำธุรกิจแบบ omnichannel ที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงสื่อสารแบบไร้รอยต่อ หรือ Seamless Communication ตั้งแต่การจัดการซัพพลายเออร์ ไปจนถึงบริการหลังการขายแบบ real-time ที่เพิ่มยอดขายได้ อาทิ การมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าให้ได้มาลองสินค้า และเมื่อตัดสินใจซื้อ พนักงานของร้านจะมี tablet ที่สามารถเช็คสต็อกสินค้า โปรโมชั่น ตรวจสอบยอดขายได้ทันที และหากสินค้าหมดสต็อกที่ร้าน ยังบริการส่งสินค้าถึงบ้านจากร้านที่สาขาอื่นได้อีกด้วย

3) ชนะเลิศอันดับ 3: คุณรัตติยา วรรัตน์ จากแบรนด์ VINTEL คอนเซ็ปต์สโตร์ชุดเครื่องนอนและของแต่งบ้าน ประสบความสำเร็จในการสร้าง Partnership จากการเข้าร่วม CPNlead โดยสามารถต่อยอดจากการขายสินค้าประเภทเครื่องนอนเพียงอย่างเดียวภายใต้แบรนด์ At bed at Home ก็ได้มีการพัฒนาไอเดีย และร่วมเป็นพันธมิตรกับ Miss Etoile (มิส เอตวนล์) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ถ้วยชามและของแต่งบ้านแนว Vintage และ Feminine ของเดนมาร์ก ทำให้กลายเป็น New Lifestyle Shop แบรนด์ใหม่ชื่อ VINTEL ที่จะมีของใช้ของตกแต่งบ้านที่หลากหลายไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพียงอย่างเดียว”

CPNlead CPNlead

 

โครงการ CPNlead (CPN Leading Entrepreneur Advanced Development) เป็นหลักสูตรธุรกิจที่ครอบคลุมและเข้มข้น โดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรฝึกอบรมธุรกิจทั่วไป โดยซีพีเอ็นมุ่งมั่นที่จะให้ทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และที่สำคัญคือพื้นที่ทดลองตลาด ซึ่ง SMEs ทั้งหมดที่เราคัดเลือกมาร่วมหลักสูตรล้วนเป็น SMEs ที่แข็งแกร่ง มีความพร้อม และมีไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจ มีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตในตลาดได้ โดย กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยซีพีเอ็นจับมือกับ “ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาบริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” (Thammasat Consulting Networking & Coaching Center: CONC Thammasat) ซึ่งผู้เรียนจะได้ Know-How และ Business Modules ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจครบทุกด้านจากผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเซ็นทรัลและซีพีเอ็น ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายธุรกิจชั้นนำของประเทศ อาทิ คุณนันทิศา อัครเกษมพร ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจ Line@ Line ประเทศไทย คุณรุ่งโรจน์ ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นต้น

CPNlead CPNlead

การคัดเลือก SMEs ดีเด่นมีการประเมินผลผ่านการนำเสนอโครงงานกลุ่ม และแผนธุรกิจ (Individual Business Plan) โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก Signature Concept และ Marketing Plan, Opportunity for Growth, Feasibility (ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ), Entrepreneur Spirit รวมไปถึงประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง SMEs ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: