Biznews

‘ซีพีเอฟ’ เพิ่มการผลิตไข่ไก่ Cage Free ตอบโจทย์ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน เดินหน้าเพิ่มผลผลิตไข่ไก่ Cage Free จำนวน 16 ล้านฟองในปีนี้ เพื่อส่งต่ออาหารคุณภาพดี ปลอดสารพิษ ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของการบริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนมาโดยตลอด สำหรับ กระบวนการผลิตไข่ไก่ ซีพีเอฟนำร่องพัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี สู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด (Cage Free) ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เพื่อผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงจากธรรมชาติ 100% ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง และเป็นฟาร์มแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) ของกรมปศุสัตว์เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และมีแผนจะเพิ่มผลผลิตในแต่ละปี 30% ซึ่งในปีนี้คาดว่าผลผลิตจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 16 ล้านฟอง

 

“กระบวนการผลิตไก่ไข่ Cage Free ของซีพีเอฟ เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่คุณภาพดี ปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ สอดคล้องกับกลยุทธ์ 2030 “Sustainability in Action” ตามเสาหลัก “ด้านอาหารมั่นคง” ที่ใส่ใจกระบวนการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่กับนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการฟาร์ม พัฒนาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” นายสมคิดกล่าว

 

ฟาร์มวังสมบูรณ์โรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ แม่ไก่ไข่เลี้ยงแบบธรรมชาติ ในสภาพแวดล้อมที่จัดการให้สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร/ตัว มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming และนำระบบ ดิจิทัลช่วยควบคุมการผลิตอัตโนมัติ และสภาพแวดล้อมในฟาร์มส่งผลให้แม่ไก่ไข่อยู่สบาย มีความสุข อารมณ์ดี แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: