Biznews

“ชิมช้อปใช้”แจกใหญ่ รถยนต์ ทองคำกระตุ้นใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงิน

ออกแคมเปญเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการชิมช้อปใช้ ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า โครงการชิมช้อปใช้ เตรียมแจกของรางวัลรวมทั้งสิ้น 681 รายการ รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ให้กับผู้มีสิทธิ์ในโครงการชิมช้อปใช้ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กระเป๋า 2 และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยการลุ้นรับรางวัลจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ชิมช้อปใช้
ผู้ใช้สิทธิ์ชิมช้อปใช้ทั้ง 3 เฟส ที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กระเป๋า 2 ที่มียอดสะสมทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรางวัลกว่า 500 รายการ ได้แก่

รถยนต์ Toyota Altis 1 คัน มูลค่า 829,000 บาท
รถกระบะ Toyota Hilux Revo 3 คัน มูลค่า 1,785,000 บาท
รถจักรยานยนต์ Honda New PCX150 16 คัน มูลค่า 1,332,800 บาท
ทีวีดิจิทัล Samsung 55 นิ้ว 32 เครื่อง มูลค่า639,680 บาท
ทองคำ 1 บาท 80
ทองคำ 50 สตางค์

หากผู้ที่ได้รถยนต์ และรถกระบะไปแล้วนั้น จะไม่สามารถได้อีก แต่มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลรายการอื่นต่อไปได้
รางวัลอื่นๆ จะจับตามรอบการใช้จ่ายในรอบสัปดาห์นั้นๆ เช่น รอบที่ 1 จับรางวัล 20 ธ.ค. 62 โดยผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 2 ตั้งแต่ 27 ธ.ค.- 19 ธ.ค. 62 เป็นต้น

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้
ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ ที่มีใบเสร็จทุกๆ 1 ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการชำระเงิน 100 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยของรางวัลทีได้ คือ ทองคำเท่านั้น แบ่งออกได้ดังนี้

ทองคำ 1 บาท
ทองคำ 50 สตางค์

โดยจะเริ่มจับรางวัลทั้งหมด 6 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 20 ธ.ค. 62 จับรางวัลที่กระทรวงการคลัง
รอบที่ 2 วันที่ 3 ม.ค. 63 จับรางวัลที่กระทรวงการคลัง
รอบที่ 3 วันที่ 10 ม.ค. 63 จับรางวัลที่ธนาคารกรุงไทย
รอบที่ 4 วันที่ 17 ม.ค. 63 จับรางวัลที่ธนาคารกรุงไทย
รอบที่ 5 วันที่ 24 ม.ค. 63 จับรางวัลที่ธนาคารกรุงไทย
รอบที่ 6 วันที่ 14 ก.พ. 63 จับรางวัลที่กระทรวงการคลัง

สำหรับภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนตามมาตรการชิมช้อปใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. ถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2562 มีผู้ใช้สิทธิ์รวมเป็นจำนวน 11,787,584 ราย มียอดการใช้จ่ายทั้งสิ้น 21,546 ล้านบาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินช่อง 2 มีผู้เติมเงินผ่านกระเป๋าเงินช่อง 2 จำนวน 406,253 ราย และมีผู้ใช้สิทธิ์ผ่านกระเป๋าเงินช่อง 2 แล้วจำนวน 324,431 ราย ยอดการใช้จ่ายรวม 9,916 ล้านบาท เฉลี่ยการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงิน ช่อง 2 อยู่ที่ 30,564 บาทต่อราย ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยผ่านกระเป๋าเงินช่อง 2 ตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ ประมาณ 400 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: