Biznews

ชาวปทุมปลื้ม!!! ‘ชัยวัฒน์’ผู้ว่าติดดิน เตรียมรับตำแหน่งพ่อเมืองคนใหม่

หลังจากครม.มีมติแต่งตั้ง – โยกย้ายข้าราชการ “มหาดไทย” รองปลัด – อธิบดี – ผู้ว่าฯ 36 ราย ซึ่งมีรายชื่อของ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ย้ายไปที่ปทุมธานีโดยจะเริ่มปฏิบัติงานเริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น

เพจ ปทุมน่าเที่ยว ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยระบุว่า
‘วันนี้ (14 ก.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดี, รองปลัดกระทรวง, ผู้ตรวจราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรวม 36 ตำแหน่ง หนึ่งในนั้นรวมตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งนายพินิจ บุญเลิศ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.63 โดยผู้ที่จะมารับตำแหน่งพ่อเมืองปทุมฯ คนใหม่ คือ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
 
เปิดประวัติพ่อเมืองปทุมคนใหม่
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม น่าสนใจเพราะใฝ่เรียนมาตั้งแต่เด็ก พื้นเพเป็นชาวอำเภอวังสะพุง จ.เลย เรียนหนังสือจบระดับมัธยมจาก กศน. เนื่องจากครอบครัวยากจน มุมานะเรียนหนังสือภาคค่ำจนจบคณะรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม หรือชาวบ้านที่เมืองเลยเรียก “พ่อบักตาว” เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2510 บ้านเกิดอยู่ที่บ้านบุงคล้า หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย จากนั้นไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน ต้องดิ้นรนขวนขวายไปสมัครสอบเทียบชั้น ม.3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 
ขณะเดียวกันไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ ได้วุฒิ ม.3 มาพร้อมกัน 2 ใบ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ไปเรียนต่อที่คณะรัฐศาสตรบัณฑิต (จบเกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
จากนั้นเข้ารับราชการกรมการปกครอง จบหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น), การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9
 
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา
ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2551-2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา
ปี 2555-2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปี 2557-2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปี 2558-2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปี 2559-2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ก่อนจะโด่งดังสุดๆ ในยุคโควิด-19 หลังแอบไปไถ่ถอนเครื่องมือทำกินจากโรงรับจำนำให้ชาวบ้าน’
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: