BiznewsUncategorized

‘พาณิชย์’ ออก 3 มาตรการ แก้ปม อังกฤษแบน”กะทิไทย”

จากกรณีองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม (พีตา) ออกมาเรียกร้อง ต่อต้านผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูป และมะพร้าวจากประเทศไทย กรณีเห็นว่ามีการนำลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์ และเกิดการแบนสินค้ากะทิจากไทยในห้างหลายแห่งในประเทศอังกฤษนั้น

ล่าสุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่องานส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว กรณี PETA  กล่าวว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากประเทศไทย ได้ถูกนำออกจากชั้นวางในห้างสรรพสินค้าบางแห่งในประเทศอังกฤษ อันเนื่องมาจากกังวลในเรื่องที่มีการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าว และเกรงว่าถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆอาจมีผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆหรือห้างสรรพสินค้าอื่นๆ จึงได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนประกอบด้วยสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของไทย และตัวแทนจากกะทิทั้ง 2 ยี่ห้อ และภาคเอกชนส่วนหนึ่งมาร่วมประชุมด้วย และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สัตว์ในประเทศไทย ได้ข้อสรุปถึงแนวทางที่ควรจะได้มีการดำเนินการต่อไปดังนี้

ประการที่ 1 ภาคเอกชนหรือโรงงานผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวได้ ได้ให้ข้อมูลว่าจากนี้ไปจะได้มีการกำหนดมาตรการที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ชัดเจน ที่ผลิตภัณฑ์กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ว่าผลิตจากมะพร้าวที่มาจากสวนไหน มีการใช้แรงลิงหรือไม่ โดยใส่รหัสลงบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดลงไปเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ประการที่ 2 เพื่อให้ผู้ผลิตผู้นำเข้า และผู้กระจายสินค้าหรือตัวแทนห้างสรรพสินค้าต่างๆที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของประเทศไทยได้รับทราบกระบวนการทางด้านการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ จากสวนไปถึงปลายน้ำว่าดำเนินการเช่นไร จะได้มีการเชิญตัวแทนเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆที่ประจำอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสื่อมวลชนและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สัตว์เข้าร่วมตรวจสอบด้วย เมื่อสถานการณ์โควิดหมดไปสามารถเชิญผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า และตัวแทนห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ รวมทั้งในส่วนอื่นๆ เดินทางเข้ามาได้ก็จะได้กันในการต่อไปอีกขั้นตอนหนึ่ง

ประการที่ 3 ในส่วนของทีมไทยแลนด์ที่ประจำอยู่ต่างประเทศได้ช่วยกันทำคำชี้แจงและนัดพบผู้นำเข้าห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของประเทศไทยทำความเข้าใจต่อไป

 

ด้าน นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการบริหารบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด (กะทิชาวเกาะ) กล่าวว่า
ห้างสรรพสินค้าหลายห้างเริ่มทยอยเอาสินค้าลงจากชั้นวาง และบางห้างเริ่มควบคุมสินค้า จะกระทบนอกจากประเทศอังกฤษในโซนยุโรป แต่ละบริษัทเริ่มถามรวมถึงอเมริกาและออสเตรเลียเริ่มจะถามปัญหานี้ สำหรับตัวเลขความเสียหายยังไม่ทราบชัดเจน และในภาคอุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกมีการทำ MOU กับผู้ส่งวัตถุดิบทุกรายว่าไม่รับซื้อมะพร้าวที่ใช้ลิงเก็บ

นางสาวศศิวรรณ นวลศรี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส (ยี่ห้ออร่อยดี) บริษัทไทย อกริ ฟู๊ด จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อร่อยดีมีการทำเอ็มโออยู่กับเกษตรกรและคนที่ส่งและเพิ่มเติมทีมงานที่จะไปตรวจสอบที่สวดให้เข้มข้นมากขึ้นเช่นเดียวกันและการตรวจสอบย้อนกลับบนบรรจุภัณฑ์ก็จะมีวันที่และเวลาว่ามาจากผู้จัดส่งรายใด และภาคอุตสาหกรรมยืนยันในนามของผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปมีผู้ผลิตข้าวที่ไหนไปไทยประมาณ 15 โรงงานและโรงงานอยู่ในกลุ่มคิดว่าในกลุ่มเก้าโรงงานที่เป็นสมาชิกแปดถึง 90% ของประเทศแล้วยืนยันว่าในส่วนโรงงานเหล่านี้ไม่ได้ใช้ลิง

สำหรับ ยอดการส่งออกกะทิของไทย โดยรวม ในปี 2562 รวมอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยส่งไปอังกฤษประมาณ 1000 ล้านบาทคิดเป็นประมาณร้อยละ 8

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: