Biznews

จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า? ปีหน้า ก.พาณิชย์ปั้นสมาร์ทโชห่วย 3 หมื่นราย!!!

พูดถึง โชห่วย หลายคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นร้านค้าวิถีชุมชนที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แม้ว่าการเข้ามาของร้านสะดวกซื้อแบรนด์ใหญ่ๆ  จะมีไม่ขาดสาย แต่ก็มีร้านโชห่วยที่สามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งแม้จะค่อยๆ  อ่อนกำลังลงเรื่อยๆ  ก็ตาม

เส่ห์ของร้านค้าชุมชนอย่าง โชห่วย มีมากมาย ทั้งการติดไว้ก่อนหากเตรียมเงินมาไม่พอ  การขอเปลียนสินค้าหากซื้อผิด รวมทั้งการถ้อยคำสนทนาโอภาปราศัยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบที่เราไม่เห็นในร้านสะดวกซื้อบิ๊กเนมที่มีอยู่เกลื่อนเมือง

โชห่วย ในความหใายของวิกิพิเดียคือ ร้านขายของชำ ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่า 粗货อ่านว่าโชวห่วย ตัวหนังสือจีน 粗 อาจแปลได้ว่า หยาบ พื้นๆ บ้านๆ (ตรงข้ามกับ ละเอียดประณีต) ส่วนตัวหนังสือ 货 แปลว่าสินค้า สิ่งของ รวมกันจึงหมายถึงสินค้าพื้นๆ ที่ใช้กินใช้สอยประจำวัน ร้านขายของชำ สะดวกซื้อ สารพัดสิ่ง มักมีลักษณะอยู่ในตึกแถว มีขนาดต่างๆ กันตั้งแตคูหาเดียวถึงหลายคูหา โดยมากเป็นกิจการเล็กๆ กิจการในครัวเรือน สร้างรายรับเล็กๆ น้อยๆ ใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน มีจำนวนน้อยลงไปมาก เนื่องจากไม่ได้รับการปรับรูปแบบให้ทันสมัย และต้องเผชิญกับคู่แข่งยุคโมเดิร์นเทรดที่เป็นร้านสะดวกซื้อ รูปลักษณ์ทันสมัย ติดแอร์ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ที่น่าสนใจคือ ตัวเลขจากการสำรวจของ Nielsen Thailand รายงานว่า จำนวนร้านโชห่วยในประเทศไทยช่วง10 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเข้า-ออกที่เป็นบวกมากกว่าติดลบ นั่นหมายถึงสัญญาณที่ดี โดยจำนวนร้านค้าค่อยๆ เพิ่มจำนวนจาก 300,000 ร้านค้า มาเป็น 400,000 ร้านค้าในปัจจุบัน

ฉะนั้นคำพูดที่เราได้ยินว่า “ค้าปลีกสมัยใหม่มาฆ่าโชห่วย” จึงมีทั้งส่วนที่ถูกและผิด อยู่ที่ว่าจะมองด้าน เพราะเราก็ไม่อาจปฏิเสธเช่นกันว่าในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการในร้านโชห่วยหลายรายที่ทยอยปิดกิจการไปเป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลหลากหลายแตกต่างกันไป

ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ โดยท่านรัฐมนตรีป้ายแดง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมเยี่ยมชมร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบในจังหวัดสงขลา พร้อมประกาศว่า เตรียมยกระดับให้เป็นสมาร์ทโชห่วย โดยให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับให้ธุรกิจเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการ ก่อนผลักดันสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วย

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งปั้นธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกในพื้นที่ภาคใต้ให้ประสบความสำเร็จ สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ก่อนยกระดับสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วย ขยายธุรกิจให้มีความมั่นคง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนระยะยาว ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการทุกระดับให้มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

“การเป็น Smart โชวห่วยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนระยะยาวสร้างผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง คล่องตัวและสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านและชาย แดนที่มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นจำนวนมาก”

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ได้เยี่ยมชมร้านค้าส่งค้าปลีกในพื้นที่ ซึ่งเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 แห่ง คือ ร้านเค แอนด์ เค ซุปเปอร์ค้าส่ง โดยมีร้านค้าปลีกสาขา 26 แห่ง และสมาชิกเครือข่ายร้านค้าปลีก 150 ร้านค้า ครอบคลุมจังหวัดพัทลุงและสตูล และร้านจีน่าแฟมิลี่มาร์ท จำหน่ายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเบ็ดเตล็ด โดยหลังผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น (Local Economy) ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนขั้นพื้นฐาน ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจึงถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็นกลไกสำคัญของการขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าเกษตรในท้องถิ่น รวมถึงเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

โดยปี 2563 กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายส่งเสริมและผลักดันให้เกิดร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบรายใหม่และพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วยให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ 30,000 ราย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวและสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านและชายแดนที่มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นจำนวนมากอีกด้วย

ต้องมาลุ้นกันว่า สมาร์ทโชห่วยที่ว่านั้นจะเป็นรูปเป็นร่างอย่างไรและจะสามารถคืนชีพหรือต่อลมหายใจให้โชห่วยบ้านเราได้หรือไม่ ต้องติดตาม….

 

ขอบคุณข้อมูล  สำนักข่าวไทย

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: