Biznews

ง่าย ๆแค่ 3 วิธี ‘เปลี่ยนโรงพยาบาล’ ประกันสังคม 2564

ในแต่ละปี บางคนอาจย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงาน จึงไม่สะดวกที่จะใช้สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลแห่งเดิม สำนักงานประกันสังคมจึงเปิดโอกาสให้เราสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ต้องการใช้สิทธิได้ แต่จะเปลี่ยนได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้น หากใครอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2564 ลองอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

ใครใช้สิทธิเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ ?
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39
ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ จึงสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน และกรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้ว จะยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2564 ได้วันไหน ?
ตามปกติจะเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมของทุกปี แต่สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป

ดังนั้น ในปี 2564 ผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล สามารถยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมระหว่างปีได้ไหม ?
กรณีที่เรามีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตนไม่ได้เลือกสถานพยาบาลเอง และไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลนอกช่วงเวลาที่กำหนดให้เปลี่ยนระหว่างปีได้ คือนอกเหนือจากช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม กรณีเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ต้องยื่นเรื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน

เลือกโรงพยาบาลประกันสังคมไหนได้บ้าง ?
ต้องเลือกสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่ทำงานอยู่ หรือ พักอาศัยอยู่จริง หรือพักอาศัยในเขตจังหวัดรอยต่อเท่านั้น

วิธียื่นเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม
สามารถดำเนินการย้ายโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ 3 วิธีคือ
1. ยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคม
โดยดาวน์โหลดแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) (คลิกดาวน์โหลด) กรอกข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

2. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
เข้าเว็บไซต์ sso.go.th เลือก “เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน / สมัครสมาชิก”

 


กรณีเคยลงทะเบียนแล้วให้กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้ “สมัครสมาชิก” โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอน แล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ระบบจะมาที่หน้าตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ให้เราเลือก “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”

กรอกข้อมูลสถานพยาบาลที่ต้องการย้ายสิทธิไป และกดยอมรับข้อตกลง

3. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect ของสำนักงานประกันสังคม จากนั้นลงชื่อเข้าสู่ระบบ (คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้ลงทะเบียนก่อน)

เลือก “เปลี่ยนโรงพยาบาล”


กรอกข้อมูล และเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยน

อ่านหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ จากนั้นกด “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” และ “ยืนยัน”

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
กรณีไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม จะใช้แบบฟอร์ม สปส. 9-02 และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีเปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ สามารถเปลี่ยนเองได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร

กรณีไม่ได้สิทธิในโรงพยาบาลที่เลือกไว้
หากเราเลือกเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลหนึ่ง แต่กลับไม่ได้สิทธิในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ และมีรายชื่ออยู่ที่โรงพยาบาลอื่นแทน อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลที่เราเลือกนั้นรับผู้ประกันตนครบเต็มจำนวนแล้ว หรือโรงพยาบาลแห่งนั้นยังไม่ได้เปิดรับผู้ป่วยประกันสังคม กรณีนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. 1506

เริ่มใช้สิทธิที่โรงพยาบาลใหม่ได้เมื่อไร ?
หลังจากยื่นเรื่องแล้ว เราสามารถใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ตามเงื่อนไขดังนี้

กรณีสำนักงานประกันสังคม รับเอกสารขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 (ก่อน 16.30 น.ของวันที่ 15) เราจะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 16 ของเดือนนั้น

กรณีสำนักงานประกันสังคม รับเอกสารขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน (ก่อน 16.30 น. ของวันสุดท้ายของเดือน) เราจะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

เช็กรายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม
ที่ไหนยังว่างอยู่บ้าง ?

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประกันสังคม และเปิดรับผู้ประกันตนได้อีกจำนวน 79 แห่ง ดังนี้

 

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th หรือสายด่วน 1506

หากต้องการใช้สิทธิที่โรงพยาบาลเดิม ทำอย่างไร ?
สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งเดิม ไม่ต้องการย้ายโรงพยาบาล สามารถใช้สิทธิที่โรงพยาบาลเดิมต่อเนื่องได้เลย โดยไม่ต้องทำเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: