Biznews

ข่าวดี! “คอร์น เฟอร์รี่” คาดการณ์ ปี 2020 อัตราเงินเดือนในไทยเพิ่มขึ้น 5.0%

คอร์น เฟอร์รี่ (รหัสในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: KFY) เปิดเผยเอกสารพยากรณ์เงินเดือน โดยระบุว่าอัตราการขึ้นเงินเดือนของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2020 จะอยู่ที่ 5โดยต่ำกว่าการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยในทวีปเอเชียซึ่งอยู่ที่ 5.3% เพียงเล็กน้อย และเมื่อคำนวนอัตราเงินเฟ้อที่ 1.3จะทำให้ประเทศไทยมีอัตราการขึ้นเงินเดือนตามที่คาดการณ์ไว้อยู่ที่ 3.7%  

 

ภาคธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีอัตราการขึ้นเงินเดือนสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ 6.2ในขณะที่ภาคธุรกิจเคมีภัณฑ์มีอัตราการจ่ายโบนัสแบบแปรผันสูงสุดที่ 4 เดือน โดยคาดการณ์ว่าค่าเฉลี่ยการจ่ายโบนัสแบบแปรผันของทุกภาคธุรกิจจะอยู่ที่ 2.5 เดือน

อัตราการเข้า-ออกงานของพนักงานรวมในประเทศไทยอยู่ที่ 10.8ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา (12.6%) โดยภาคธุรกิจค้าปลีกมีอัตราการเข้า-ออกงานของพนักงานสูงสุดที่ 36.3%

 

“ด้วยการปฏิรูปธุรกิจด้วยแพล็ตฟอร์มระบบดิจิทัล องค์กรหลายแห่งในประเทศไทยต่างปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่นี้อย่างรวดเร็วเพื่อดำรงความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูปธุรกิจด้วยแพล็ตฟอร์มระบบดิจิทัลยังเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การแปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อการบริหารทุนมนุษย์นับตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาบุคคลากร การบริหารประสิทธิภาพการทำงาน ไปจนถึงการพัฒนาและการรักษาพนักงานผู้มีความสามารถ โดยทุนมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ซึ่งสร้างหลักประกันทั้งความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างผลกำไร” นายธันวา จุลชาติ ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล คอร์น เฟอร์รี่ ประเทศไทย กล่าว

นอกจากการสรรหาบุคลากรผู้มีความสามารถรายใหม่ องค์กรต่าง ๆ ยังต้องพัฒนาผู้มีความสามารถที่มีอยู่เดิม ผ่านการฝึกฝนทักษะซ้ำและยกระดับทักษะของผู้มีความสามารถเหล่านี้ให้มีความสามารถที่จำเป็นให้หลากหลาย โดยเฉพาะการปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ ซึ่งความควาดหวังรูปแบบใหม่นี้ต้องการให้บุคคลหนึ่งสามารถบริหารงานอื่น ๆ ได้ดีเทียบเท่ากับงานที่เคยทำโดย 5 คนในอดีต รูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่มักใช้พนักงานจำนวนน้อยลงโดยที่ยังสามารถขับเคลื่อนการผลิตต่อไปได้

“เมื่อมีบุคลากรผู้มีความสามารถด้านระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ซึ่งประกอบด้วยคนหลายรุ่นในกลุ่มงานเดียวกัน วิธีปฏิบัติหรือระบบงานทรัพยากรบุคคลเพียงรูปแบบเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป การแบ่งกลุ่มคนจะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเมื่อต้องบริหารการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์ ผู้มีความสามารถด้านระบบดิจิทัลจะต้องการงานที่ท้าทายมากกว่าในตลาดที่มีการแข่งขันสูงกว่า โดยมีความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมการทำงานมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นเบเบี้บูมเมอร์ พวกเขายังเรียนรู้ได้ฉับไวมากกว่า และยังให้ความสำคัญกับการมีเงินเดือนที่สูงกว่า การเติบโตในสายอาชีพที่รวดเร็วกว่า และสถานะในชีวิตที่ดีขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่า”

 

“กลยุทธ์การจ่ายผลตอบแทนรวมไม่ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจ (Hygiene Factor) อีกต่อไป หากเป็นการสร้างความเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของผู้มีความสามารถผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อกำหนดแง่มุมการพิจารณาที่สำคัญอย่างแท้จริง กล่าวโดยสรุปคือ วันนี้ องค์กรต่าง ๆ ต้องใช้แนวทางแบบองค์รวมในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์”

 

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียถูกคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นค่าแรงที่แท้จริงสูงสุดที่ 5.1หลังคำนวนอัตราเงินเฟ้อที่ 3.0ส่วนมาเลเซียถูกคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นค่าแรงที่แท้จริงที่ 3.5% หลังคำนวนอัตราเงินเฟ้อที่ 1.5แม้อัตราเงินเดือนในสิงคโปร์ถูกคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเพียง 4.0แต่ประเทศมีอัตราเงินเฟ้อต่ำเพียง 0.4ทำให้มีการขึ้นค่าแรงที่แท้จริงในปี ค.ศ. 2020 ที่ 3.6%

 

เมื่อพิจารณาทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2020 คาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราเงินเดือนที่ 4.9โดยมีการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกอยู่ที่ราว 2.8จึงคาดว่าจะมีการขึ้นค่าแรงที่แท้จริงที่ 2.1โดยในปี ค.ศ. 2019 การขึ้นค่าแรงที่แท้จริงทั่วโลกอยู่ที่เพียง 1.0% โดยมีอัตราการขึ้นเงินเดือนที่ 5.1และอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่ 4.1%

 

เกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้

ข้อมูลในการศึกษานำมาจากฐานข้อมูลแบบเสียค่าใช้จ่ายของคอร์น เฟอร์รี่ ซึ่งมีข้อมูลจากผู้มีตำแหน่งงานมากกว่า 20 ล้านคนในองค์กร 25,000 แห่งในมากกว่า 130 ประเทศ

 

การศึกษาแสดงให้เห็นถึงการพยากรณ์อัตราการขึ้นเงินเดือน ซึ่งคาดการณ์โดยผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำทั่วโลก และเปรียบเทียบข้อมูลกับการพยากรณ์ที่จัดทำในเวลาเดียวกันของปี ค.ศ. 2019 รวมถึงเปรียบเทียบกับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปี ค.ศ. 2020 จากหน่วยงานอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (Economist Intelligence Unit)

 

ข้อมูลตัวเลขและอินโฟกราฟิกแสดงตัวเลขพยากรณ์อัตราการขึ้นเงินเดือนของแต่ละประเทศ แสดงไว้ดังนี้

 

ภูมิภาค

ประเทศ

คาดการณ์อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราเงินเฟ้อ

การขึ้นค่าแรงที่แท้จริง

แอฟริกา

อัลจีเรีย

6.4%

3.4%

3.0%

แอฟริกา

อียิปต์

13.5%

6.9%

6.6%

แอฟริกา

กานา

11.0%

8.1%

2.9%

แอฟริกา

มอริเชียส

4.0%

3.9%

0.1%

แอฟริกา

โมร็อกโก

3.9%

0.0%

3.9%

แอฟริกา

นามิเบีย

5.5%

4.4%

1.1%

แอฟริกา

ไนจีเรีย

13.1%

11.3%

1.8%

แอฟริกา

แอฟริกาใต้

6.8%

5.1%

1.7%

แอฟริกา

แทนซาเนีย

6.6%

3.8%

2.8%

แอฟริกา

ตูนิเซีย

8.6%

6.1%

2.5%

แอฟริกา

แซมเบีย

7.9%

8.7%

-0.8%

เอเชีย

จีน

6.0%

3.1%

2.9%

เอเชีย

ฮ่องกง

4.0%

2.6%

1.4%

เอเชีย

อินเดีย

9.2%

4.2%

5.0%

เอเชีย

อินโดนีเซีย

8.1%

3.0%

5.1%

เอเชีย

ญี่ปุ่น

2.0%

1.4%

0.6%

เอเชีย

เกาหลี

4.1%

1.2%

2.9%

เอเชีย

มาเลเซีย

5.0%

1.5%

3.5%

เอเชีย

ปาปัวนิวกินี

4.0%

3.8%

0.2%

เอเชีย

ฟิลิปปินส์

5.9%

2.4%

3.5%

เอเชีย

สิงคโปร์

4.0%

0.4%

3.6%

เอเชีย

ไต้หวัน

3.9%

0.2%

3.7%

เอเชีย

ไทย

5.0%

1.3%

3.7%

เอเชีย

เวียดนาม

7.7%

3.1%

4.6%

ยุโรปตะวันออก

แอลเบเนีย

2.6%

1.9%

0.7%

ยุโรปตะวันออก

เบลารุส

7.6%

5.4%

2.2%

ยุโรปตะวันออก

บัลแกเรีย

4.3%

2.6%

1.7%

ยุโรปตะวันออก

สาธารณรัฐเช็ก

4.1%

2.1%

2.0%

ยุโรปตะวันออก

เอสโตเนีย

5.0%

2.2%

2.8%

ยุโรปตะวันออก

ฮังการี

5.1%

2.9%

2.2%

ยุโรปตะวันออก

คาซัคสถาน

7.0%

5.1%

1.9%

ยุโรปตะวันออก

ลัตเวีย

4.6%

2.8%

1.8%

ยุโรปตะวันออก

ลิทัวเนีย

5.0%

2.2%

2.8%

ยุโรปตะวันออก

โปแลนด์

4.4%

2.2%

2.2%

ยุโรปตะวันออก

โรมาเนีย

5.3%

3.1%

2.2%

ยุโรปตะวันออก

สหพันธรัฐรัสเซีย

5.1%

4.2%

0.9%

ยุโรปตะวันออก

เซอร์เบีย

2.7%

2.0%

0.7%

ยุโรปตะวันออก

สโลวาเกีย

4.0%

2.1%

1.9%

ยุโรปตะวันออก

ตุรกี

18.0%

10.1%

7.9%

ยุโรปตะวันออก

ยูเครน

15.0%

7.7%

7.3%

ละติน อเมริกา

อาร์เจนตินา

37.5%

44.3%

-6.8%

ละติน อเมริกา

โบลิเวีย

5.9%

3.2%

2.7%

ละติน อเมริกา

บราซิล

5.3%

3.7%

1.6%

ละติน อเมริกา

ชิลี

4.7%

2.7%

2.0%

ละติน อเมริกา

โคลัมเบีย

4.5%

3.2%

1.3%

ละติน อเมริกา

คอสตาริกา

3.7%

2.7%

1.0%

ละติน อเมริกา

สาธารณรัฐโดมินิกัน

5.0%

2.0%

3.0%

ละติน อเมริกา

เอกวาดอร์

4.0%

1.5%

2.5%

ละติน อเมริกา

เอลซัลวาดอร์

2.6%

0.2%

2.4%

ละติน อเมริกา

กัวเตมาลา

5.0%

3.2%

1.8%

ละติน อเมริกา

ฮอนดูรัส

6.0%

3.9%

2.1%

ละติน อเมริกา

เม็กซิโก

5.0%

3.3%

1.7%

ละติน อเมริกา

นิการากัว

5.0%

4.4%

0.6%

ละติน อเมริกา

ปานามา

4.0%

0.7%

3.3%

ละติน อเมริกา

ปารากวัย

7.4%

3.0%

4.4%

ละติน อเมริกา

เปรู

4.5%

2.0%

2.5%

ละติน อเมริกา

อุรุกวัย

5.8%

6.9%

-1.1%

ตะวันออกกลาง

บาห์เรน

3.9%

1.2%

2.7%

ตะวันออกกลาง

จอร์เดน

5.0%

2.0%

3.0%

ตะวันออกกลาง

คูเวต

3.4%

1.7%

1.7%

ตะวันออกกลาง

เลบานอน

3.0%

3.5%

-0.5%

ตะวันออกกลาง

โอมาน

3.0%

1.9%

1.1%

ตะวันออกกลาง

กาตาร์

3.0%

2.5%

0.5%

ตะวันออกกลาง

ซาอุดีอาระเบีย

4.0%

2.0%

2.0%

ตะวันออกกลาง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

3.5%

1.0%

2.5%

อเมริกาเหนือ

แคนาดา

2.6%

1.9%

0.7%

อเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกา

3.0%

1.6%

1.4%

แปซิฟิก

ออสเตรเลีย

2.5%

1.5%

1.0%

แปซิฟิก

นิวซีแลนด์

2.5%

1.9%

0.6%

ยุโรปตะวันตก

ออสเตรีย

3.0%

1.7%

1.3%

ยุโรปตะวันตก

เบลเยียม

3.0%

1.7%

1.3%

ยุโรปตะวันตก

ไซปรัส

2.5%

0.7%

1.8%

ยุโรปตะวันตก

เดนมาร์ก

2.4%

1.0%

1.4%

ยุโรปตะวันตก

ฟินแลนด์

2.0%

1.2%

0.8%

ยุโรปตะวันตก

ฝรั่งเศส

2.0%

1.4%

0.6%

ยุโรปตะวันตก

เยอรมนี

2.9%

1.5%

1.4%

ยุโรปตะวันตก

กรีซ

2.0%

1.1%

0.9%

ยุโรปตะวันตก

ไอร์แลนด์

2.5%

0.5%

2.0%

ยุโรปตะวันตก

อิตาลี

2.3%

0.5%

1.8%

ยุโรปตะวันตก

ลักเซมเบิร์ก

3.6%

1.9%

1.7%

ยุโรปตะวันตก

เนเธอร์แลนด์

3.4%

1.8%

1.6%

ยุโรปตะวันตก

นอร์เวย์

3.0%

2.2%

0.8%

ยุโรปตะวันตก

โปรตุเกส

2.0%

0.5%

1.5%

ยุโรปตะวันตก

สเปน

2.4%

1.3%

1.1%

ยุโรปตะวันตก

สวีเดน

2.0%

1.6%

0.4%

ยุโรปตะวันตก

สวิตเซอร์แลนด์

1.5%

0.8%

0.7%

ยุโรปตะวันตก

สหราชอาณาจักร

2.5%

2.1%

0.4%

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: