Biznews

‘ความเชื่อมั่นในรัฐบาล’ ปัจจัยสำคัญต่อการฉีดวัคซีนโควิด

#อิปซอสส์ พบว่า ความเชื่อมั่นในรัฐบาลส่งผลต่อการฉีดวัคซีนของคนในสังคม โดยคนที่ไม่เชื่อมั่นมีแนวโน้มต่อต้านการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจนำไปสู่ความรุนแรง

ขณะเดียวกันในประเทศไทยกำลังเกิดความเห็นที่แตกเป็นสองฝั่งในความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล จึงเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลไทยที่ต้องกระตุ้นความเชื่อมั่น เพื่อให้ประชาชนยอมรับการฉีดวัคซีนโควิด และป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงจากการต่อต้าน

ข่าวการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และการริเริ่มการฉีดวัคซีนระลอกแรกแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมถึงบุคลากรทางแพทย์ ที่กำลังเกิดขึ้นรอบโลกคงสร้างความรู้สึก ‘โล่งอก’ แก่ผู้คนไม่มากก็น้อย ว่าห้วงเวลาที่เลวร้ายจากการแพร่ระบาดของไวรัสกำลังจะจบลง ทว่ากลับมีอีกหนึ่งปัจจัยอันเป็นตัวแปรสำคัญต่อการฉีดวัคซีนของประชาชนในแต่ละประเทศ

 

ปัจจัยนั้นคือ ‘ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล’ ในแต่ละประเทศนั้นเอง
.
ผลสำรวจของ #อิปซอสส์ พบว่าการตัดสินใจของประชาชนในการฉีดวัคซีน ไม่ได้ขึ้นกับความเชื่อมั่นในตัววัคซีนอย่างเดียว ทว่ายังเชื่อมโยงไปยังความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลในประเทศของตนเอง

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กว่า 75% ของกลุ่มประชากรที่เชื่อมั่นในรัฐบาลของตน จะฉีดวัคซีนทันทีเมื่อวัคซีนมาถึง ในทางตรงกันข้ามมีเพียง 59% ของกลุ่มประชากรที่ไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลเท่านั้น ที่จะฉีดวัคซีนทันทีเมื่อวัคซีนมาถึง ความเห็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ‘ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล’ ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการยอมรับ (adoption rate) ในตัววัคซีนโควิด-19

 


.
โดยประเด็นดังกล่าว เป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศพึงตระหนัก เนื่องจาก ‘ความไม่เชื่อมั่น’ ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่จะเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ แต่ยังมีแนวโน้มจะนำไปสู่ ‘ความรุนแรง’ อันเกิดจากจุดยืนที่ขัดแย้งกัน ระหว่างฝั่งรัฐบาลที่ต้องการระงับการแพร่ระบาด และประชาชนที่กังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง อย่างเช่น กรณีการต่อต้านวัคซีน (anti-vax) ที่เกิดขึ้น ในทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ อันนำไปสู่การประท้วงที่รุนแรง และการ ‘ทำลาย’ สต๊อกวัคซีนในท้ายที่สุด
.
เมื่อย้อนมองที่ประเทศไทย แม้จะยังไม่เกิดกระแสต่อต้านวัคซีนที่แสดงออกอย่างรุนแรง แต่กลับมีการแสดงความเห็นที่แตกเป็นสองฝั่ง ในด้านความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในกรณีวัคซีนโควิด-19 โดยจากการพูดคุยกับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ของ #ไทยรัฐ พบว่า คนไทยต้องการ ‘ข้อมูล’ ที่โปร่งใส และน่าเชื่อถือในตัววัคซีนก่อนการตัดสินฉีดเมื่อวัคซีนมาถึง
.
ดังนั้น ‘รัฐบาลไทย’ ในฐานะผู้ดูแลการจัดหา กระจายวัคซีนโควิด-19 จึงมีหน้าที่สำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับวัคซีน ตลอดจนการจัดลำดับการได้รับวัคซีน เนื่องจากปริมาณวัคซีนที่มีจำกัด รวมถึงการสร้างบรรทัดฐานในสังคม เพื่อเสริมย้ำให้คน ‘ทุกกลุ่ม’ เข้ารับการฉีดวัคซีคจนครบทั้งประเทศ โดยทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นของประชาชนภายในประเทศ และลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในท้ายที่สุด

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: