Biznews

คลังตอบแล้ว ‘เราชนะ’ เช็กสิทธิ แต่ไม่ผ่าน ทำยังไง พร้อมบอกขั้นตอน

หลังจากที่มีการลงทะเบียนโครงการ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งผ่านไป 1 สัปดาห์ ก็เริ่มมีการประกาศผลกันแล้วว่าใครผ่านหรือไม่ผ่าน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่มีประวัติอยู่แล้วใน โครงการคนละครึ่ง กับเราเที่ยวด้วยกัน

ล่าสุด เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ตอบถึงประเด็นประชาชนที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” หากต้องการทบทวนสิทธิต้องทำยังไงบ้าง ดังนี้

 

– ยื่นทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564
– ทางกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง
– ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ จะเป็นที่สิ้นสุด
– เช็กผลการทบทวนสิทธิ สามารถเช็กได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เหมือนเดิม

 

ทั้งนี้ มีคนบางกลุ่มที่ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา เมื่อไปตรวจสอบสิทธิ์ พบว่า ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้ ก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะการเช็กสิทธิวันนี้ เป็นของกลุ่มคนที่มีแอปฯ เป๋าตัง ส่วนคนที่ลงทะเบียนเองในวันที่ 29 มกราคมนั้น จะเช็กสิทธิได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: