Biznews

ครึ่งทางงานมหกรรมหนังสือ คน”ทะลัก”พิสูจน์คนไทย ไม่ทิ้งหนังสือกระดาษ

ผ่านไปครึ่งทางสำหรับการจัดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15” (45rd National Book Fair and 15th Bangkok International Book Fair 2015) ซึ่งมีสำนักพิมพ์ไทยตอบรับเข้าร่ วมงานกว่า 430 แห่ง รวมทั้งสิ้น 947 บูธ บนพื้นที่ประมาณ 21,000 ตารางเมตร และจัดขึ้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้แนวคิด “อ่าน อ่าน และอ่าน” โดยมีผู้เข้าชมงานประมาณ 900,000 คนแล้ว
ผู้เข้างานส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน รองลงมาคือวัยทำงาน และแนวหนังสือที่มาแรงในครั้งนี้คือแนวไลท์โนเวล นวนิยาย ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ และโค้ชชิ่ง คาดว่าจนจบงานน่าจะถึง 1,700,000 คนตามที่ประเมิน

นิยายญี่ปุ่นวัยรุ่นมาแรง
ในปีนี้ แนวหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างเห็นได้ชัด ในงาน คือแนวไลท์โนเวล นวนิยายแนววัยรุ่น ความรู้แนวประวัติศาสตร์ และโค้ชชิ่ง

ในส่วนของวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มใ หญ่ที่สุดในการเข้าชมงานสัปดาห์ หนังสือฯนั้นให้ความสนใจไลท์ โนเวลซึ่งแปลมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นนิยายที่นำตัวละครและเนื้อเรื่อง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอะนิเมะหรือมังงะมาใช้เป็น ภาพประกอบอย่างมาก นอกจากนี้ความรู้แนวประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่เกี่ยว กับประเทศจีนก็ได้รับความสนใจจากนักอ่านผู้ใหญ่อย่างเห็นได้ชัด
อาจเป็นเพราะคนอ่านหนังสือต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นนอกเหน อจากความบันเทิง โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับประ เทศอื่นๆ ในส่วนของความนิยมในหนังสือโค้ช ชิ่งนั้น คาดว่าน่าจะเป็นผลต่อเนื่องจากค วามนิยมเรื่องของการโค้ชชิ่งเพื่ อพัฒนาและค้นหาศักยภาพของชีวิต


เปิดตัวใหม่350 ปกสวนเศรษฐกิจ

ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโดยร วมจะชะลอตัว แต่ก็มีหนังสือออกใหม่ในงานนี้ก ว่า 350 ปก และเชื่อมั่นว่าในช่วงท้ายงานสั ปดาห์หนังสือฯยอดซื้อจะเพิ่มขึ้ น ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นรายได้ใ ห้กับสำนักพิมพ์ต่างๆได้อีกด้วย
โดยเฉพาะสำนักพิมพ์ขนาดกลางและข นาดเล็กที่ส่วนใหญ่แล้วเป็ นคนทำหนังสือด้วยใจรัก

หนังสือกระดาษยังไม่ตาย

จากสภาวะปัจจุบันคาดว่าต่อไปการ ทำหนังสือจะเป็นธุรกิจที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยหนังสือที่เป็นกระดาษยังอยู่ ได้โดยมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ปริมาณหนังสือลดลง และราคาไม่ได้เป็นปัจจัยตัดสินใจหลักในการตัดสินใจซื้ออีกต่อไป กลุ่มคนอ่านหนังสือถือว่าเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นและซื่อตรงต่อสินค้ามาก ซึ่งถือว่าเป็นผลดีสำหรับคนทำธุรกิจสำนักพิมพ์ เพียงแต่อาจจะซื้อน้อยลง เช่นเคยซื้อ 10 เล่มก็ลดเหลือ 5 เล่ม ซึ่งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ

ในขณะที่เวทีสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ในหลายปีที่ผ่านมาได้สะท้อนว่า คนยังต้องการหนังสือกระดาษแม้ สำนักพิมพ์ต่างๆ ในฐานะผู้ผลิตกำลังอยู่ในสภาพไม่มั่นใจ กับความเปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา “กระดาษ”ยังคงอยู่แม้จะปริมาณลดลงบ้างแต่คนที่มาเที่ยวสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ส่วนใหญ่ถือหนังสือกระดาษ และตั้งใจมาซื้อหนังสือในรูปแบบกระดาษดังนั้น ความต้องการหนังสือกระดาษ วันนี้ยังคงอยู่ ตราบใดที่สำนักพิมพ์ สร้างสรรค์เนื้อหาที่โดนใจ

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: