BiznewsFinancial

คนไทยไม่ทิ้งกัน! รวม ‘น้ำใจ’แบงก์ช่วยเหลือเหยื่อ ‘กราดยิงโคราช’

จากเหตุกราดยิงผู้บริสุทธิ์ใจกลางเมืองโคราชในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนั้น ธนาคารต่างๆ  ได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วน ดังนี้

ธนาคารออมสิน

1. กรณีเสียชีวิต หากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ และเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารจะยกหนี้ให้ทั้งหมด และจะมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

2. กรณีเสียชีวิต สำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไป ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ตลอดสัญญา

3. กรณีบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือประชาชนทั่วไป ที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี

นอกจากนี้จะพิจารณาเร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารออมสินสาขาในพื้นที่ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร 1115

 

ธนาคารกรุงไทย

1. กรณีเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร ธนาคารยกหนี้ให้ทั้งหมด และมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว จำนวน 200,000 บาท

2. กรณีบาดเจ็บ

2.1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่บาดเจ็บสาหัสและเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา5 ปี

2.2. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารที่บาดเจ็บทั่วไปและเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี

3. สำหรับลูกค้าของธนาคารที่เป็นประชาชนทั่วไปเสียชีวิต ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01%ต่อปี คงที่เป็นเวลา 5 ปี

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

1. กรณีเสียชีวิต ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ที่คงเหลือ

2. กรณีบาดเจ็บสาหัส ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี

3. พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast track) สำหรับลูกค้าที่เสียชีวิตจากกรณีดังกล่าวและทำประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการคุ้มนิรันดร์

 

 

กรุงศรี เร่งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาที่ได้สร้างความสูญเสียโดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น ผู้บริหารและพนักงานกรุงศรีทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อผู้ที่ประสบความสูญเสียและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและครอบครัวก้าวต่อไป โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

ทั้งนี้ พนักงานของกรุงศรีจะติดต่อลูกค้าหรือครอบครัวของลูกค้าแต่ละรายเพื่อหาแนวทางและสรุปรายละเอียดการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลต่อไป

 

ธ.ก.ส. ผุดมาตรการช่วยเหลือเหยื่อถูกยิงที่โคราช

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า จากเหตุกราดยิงที่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ธ.ก.ส.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ได้มอบหมายให้สาขาในพื้นที่เร่งสำรวจข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น พบว่า ผู้เสียชีวิต 30 ราย เป็นลูกค้าผู้กู้ของธนาคารฯ 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 58 ราย เป็นลูกค้าผู้กู้ 2 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

กรณีเสียชีวิต สำหรับลูกค้าผู้กู้ ธ.ก.ส.มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว 100,000 บาท จัดพวงหรีดเคารพศพ และนำน้ำดื่มไปร่วมในงาน หากมีภาระหนี้สินธนาคารยกหนี้ให้ทั้งหมด ส่วนลูกค้าผู้กู้ที่บาดเจ็บสาหัส ธนาคารมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี กรณีมีเหตุจำเป็นธนาคารพร้อมให้บริการสินเชื่อฉุกเฉิน

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.จะพิจารณาเร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ปฏิบัติงานในวันเกิดเหตุ กรณีเสียชีวิต ธ.ก.ส.มอบเงิน 100,000 บาท กรณีบาดเจ็บสาหัสมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: