Biznews

“การบินไทย” ยัน ‘ทหารอียิปต์’ติดโควิด ไม่ได้นั่งเครื่องบินไทย

เพจเฟซบุ๊ก Thai Airways ของการบินไทย โพสต์ข้อความว่า การบินไทยชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าการบินไทย เป็นสายการบินที่นำผู้โดยสารเดินทางจากประเทศอียิปต์ซึ่งตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 มายังประเทศไทยนั้น

การบินไทยขอชี้แจงว่า ผู้โดยสารที่ติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว ไม่ได้เดินทางมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติการบินในเส้นทางระหว่างประเทศไทย และประเทศอียิปต์ ตามที่เป็นข่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการในด้านสุขอนามัย และมาตรการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบิน ด้วยการพ่นและอบฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุกจุดภายในเครื่องบิน รวมทั้งมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง และระหว่างทำการบินยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินทางเกิน4ชม. ขึ้นไปอีกด้วย

บริษัทฯ จึงขอให้ผู้โดยสารและลูกค้ามั่นใจในมาตรการที่เข้มงวดของการบินไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: