Biznews

‘กสิกร’ คาดคนกรุงใช้จ่าย 2.4 หมื่นล้าน ช่วงสงกรานต์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เฉลี่ยต่อคน อาจอยู่ที่ 5,700 บาท จากหยุดยาว 6 วัน ระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย. ส่งผลให้การใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ อยู่ที่ 24,000 ล้านบาท หดตัว 4% และไม่กลับมาฟื้นตัวเป็นปกติเมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปี 62

โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารมากที่สุด อยู่ที่ 9,795 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนวันหยุดเพื่อสังสรรค์กับเพื่อนและครอบครัว ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ ปรับตัวลดลงทั้งหมด เนื่องจากส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลเรื่องสถานการณ์โควิด-19 และความเสี่ยงในการไม่มีงานทำหรือภาระค่าครองชีพ สะท้อนแนวโน้มสถานการณ์กำลังซื้อในระยะข้างหน้าจึงยังมีความเปราะบาง

ดังนั้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเวลาและรูปแบบที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ โดยจากการสำรวจมีสัดส่วน 67% ได้รับสิทธิจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ได้รับสิทธิ เห็นว่า ปัจจัยด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมีผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์

ขณะที่ผู้ประกอบการทสามารถบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น การมีระบบสั่งอาหารออนไลน์และรับได้ที่ร้าน จองโต๊ะล่วงหน้า จัดคิวซื้อสินค้า การรักษาความสะอาดในร้าน และเว้นระยะห่างโต๊ะที่นั่ง ควบคู่ไปกับโปรโมชั่นด้านราคา น่าจะมีรายได้เข้ามาช่วยประคองธุรกิจ เนื่องจากผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมมาซื้ออาหารกลับไปฉลองที่บ้านมากขึ้น และลดเวลาการอยู่นอกบ้าน ส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ น่าจะได้รับอานิสงส์จากมาตรการฯ รวมถึงการสั่งอาหารผ่านฟู้ดดิลิเวอรี่ สอดคล้องไปกับคนกรุงส่วนใหญ่ เลือกรับประทานอาหารที่บ้าน

 

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การท่องเที่ยวในประเทศช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 นี้ บรรยากาศน่าจะดีขึ้น แม้ในปีนี้การฉลองเทศกาลสงกรานต์จะแตกต่างจากในปีก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทางการจึงงดการจัดกิจกรรมการสาดน้ำ การจัดปาร์ตี้โฟมและคอนเสิร์ต แต่อนุญาตให้จัดกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีทางศาสนาและสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ กอปรกับในวันที่ 12 เม.ย. 2564 เป็นวันหยุดราชกรณีพิเศษ ส่งผลทำให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดราชการติดต่อกันถึง 6 วัน ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำแคมเปญการตลาด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งนับเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อตลาดท่องเที่ยวในประเทศ

จากการสำรวจความคิดเห็นการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 นี้ (เป็นกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้าง ไปเช้า-เย็นกลับ และที่เดินทางไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดและมีการท่องเที่ยว) ของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ของตลาดไทยเที่ยวไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เพื่อสะท้อนมุมมองและความรู้สึกต่อสถานการณ์โควิดและการเดินทางท่องเที่ยว จากผลสำรวจการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดของคนกรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปี 64 นี้ สะท้อนภาพบรรยากาศการเดินทางที่ดีขึ้น แต่ในภาพรวมก็นับว่ายังต่ำกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนเกิดการระบาดของโควิด

โดยกลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ ที่ไม่มีแผนเดินทางต่างจังหวัดยังมีสัดส่วนสูงหรือคิดเป็นประมาณ 40.1% (จากผลการสำรวจการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ซึ่ง ณ ขณะนั้น เป็นช่วงเริ่มต้นของการระบาดโควิดระลอกใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งไม่มีแผนเดินทางท่องเที่ยว) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีแผนเดินทางไปต่างจังหวัดคิดเป็น 39.9% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเทศกาลสงกรานต์นี้ กลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มองหาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล (อาทิ หัวหิน ชะอำ พัทยา และภูเก็ต เป็นต้น) การเดินทางสะดวกสามารถขับรถไปได้ หลีกหนีแหล่งท่องเที่ยวที่หนาแน่น และให้ความสำคัญกับจังหวัดที่ปลอดโรคโควิด และกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แน่ใจคิดเป็น 20.0% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เนื่องจาก ณ ขณะนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ความไม่แน่นอนจึงยังมีสูง แต่หากทางการสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ และในแหล่งท่องเที่ยวไม่พบผู้ติดเชื้อจำนวนสูงอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวนั้น

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 18 เม.ย. 2564 (แม้ในวันที่ 12 เม.ย. นี้ จะเป็นวันหยุดราชการไม่รวมภาคเอกชนก็ตาม แต่คนไทยบางกลุ่มจะมีการหยุดเพิ่มเติมเพื่อเดินทางท่องเที่ยว และเอกชนบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนวันหยุดเพื่อให้พนักงานหยุดยาวติดต่อกัน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม) น่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจำนวน 3.84 ล้านคน-ครั้ง (หดตัวประมาณ 30.2% เมื่อเทียบกับช่วงกรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเป็นปีปกติก่อนมีโควิด)

 

 

และเนื่องจากในช่วงนี้มีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน กลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 59.8% มีการเดินทางทั้งแบบไปพัก-ค้าง และเดินทางไปเช้า-เย็นกลับ ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.59 หมื่นล้านบาท (หดตัวประมาณ 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงกรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเป็นปีปกติก่อนมีโควิด) โดยค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,150 บาทต่อทริป ลดลงจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปกติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,900 บาทต่อทริป

ทั้งนี้ การลดลงของค่าใช้จ่ายต่อทริปมาจากหลายเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการเลือกเดินทางระยะใกล้ คนส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยรถส่วนตัว ประกอบการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างค่าที่พักแรมที่ปรับลดลง รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่ปรับลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก และหากเหตุการณ์โควิด-19 ดีขึ้น และการฉีดวัคซีนดำเนินไปได้ด้วยดี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมของตลาดไทยเที่ยวไทยน่าจะทยอยกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ นอกจากนี้ ในช่วงที่เหลือของปีตลาดยังพอมีปัจจัยบวกโดยภาครัฐยังมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” ระยะที่ 3 และ “โครงการทัวร์เที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2564

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: