Biznews

กวาดให้เรียบ!โพล หนุน​ จนท.กวาดล้างคนทำผิดกฎหมายทุกประเภท

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง กวาดให้เรียบ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,214 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 – 27 พ.ย.ที่ผ่านมา เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดการเด็ดขาดต่อการทำผิดกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.9 ระบุว่า​ จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ควรใช้กฎหมายทุกมาตราจัดระเบียบสังคมกวาดล้างคนทำผิดกฎหมายทุกประเภท

ขณะที่ร้อยละ 98.1 ระบุ ถ้ากฎหมาย ไม่เป็นกฎหมายกฎหมู่จะเข้ามาแทน อยู่ก็มีกลุ่มคนออกมาปิดถนน คุกคามประชาชน คนในชาติ อยู่ไม่ปกติสุข ร้อยละ 98.1 ระบุต้องจัดการกับสื่อมวลชนที่ยุยง ปลุกปั่น ทำคนในชาติแตกแยก ร้อยละ 96.9 ระบุต้องใช้กฎหมายทุกมาตรา จัดการ เก็บกวาดให้เรียบ คนที่ทำผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด ค้ามนุษย์ การพนันออนไลน์ เป็นต้น ร้อยละ 93.1 ระบุต้องจัดการเด็ดขาด ใครผิดว่าไปตามผิด ตามกฎหมาย มาตรา 112 กับคนที่คุกคาม เบียดเบียน ใส่ร้าย ในหลวงและพระราชินี

 

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยหรือร้อยละ 99.2 ระบุ สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้เป็นโอกาส บ้านเมืองและประชาชนตื่นตัว มีส่วนร่วมแก้ปัญหาชาติ เช่น ความเสมอภาค การศึกษา การปฏิรูปการศึกษา การใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เหลื่อมล้ำ เป็นต้น รองลงมาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.1 ระบุ เป็นโอกาส เอา ความจริง ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น และการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด ช่วยลดทอนกำลังความห้าวหาญ คุกคามผู้อื่น ฮึกเหิมเกินความพอดี ความไม่รู้ มิจฉาทิฏฐิ ลงไปได้ ร้อยละ 98.6 ระบุ เป็นโอกาส สร้างภูมิคุ้มกันของประชาชน สำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปกป้องรักษาองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ ไม่มองผู้เห็นต่างเป็นศัตรู และร้อยละ 97.6 ระบุ เป็นโอกาส เปิดบ้านความจริง เสริมสร้างทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี ใครไม่ดีกวาดให้เรียบ

ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติการ “กวาดให้เรียบ” (Clear) น่าจะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้กลายเป็นโอกาสสำคัญของประเทศและประชาชนที่จะทำให้เห็นได้ว่า ขบวนการเบื้องหน้าและเบื้องหลังการชุมนุมของประชาชนเป็นอย่างไรมีกลุ่มคนที่ดีหรือไม่ดี บริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจอย่างไร ที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้ดีอยู่แล้วจึงทำให้กลุ่มคนพลังเงียบและกลุ่มคนไม่สนใจเรื่องพวกนี้ (Ignorance) ต้องการให้ทุกอย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุด ถ้าหากยืดเยื้อก็จะทำให้เสี่ยงต่อความแตกแยกของคนในชาติเพิ่มสูงขึ้นเพราะสถานการณ์จะไปฉุดกระชากลากกลุ่มพลังเงียบและกลุ่มคนไม่สนใจแสดงตนเลือกข้าง บ้านเมืองจะวุ่นวายรุนแรงบานปลายเข้าทางเป้าหมายของขบวนการเบื้องหลังอีก

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: