Biznews

กราบน้ำใจ!’สยามพิวรรธน์’ เปิดพื้นที่ฟรีช่วยคนได้รับผลกระทบโควิด-19

‘สยามพิวรรธน์ ไทยช่วยไทย’ โดยมี นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลโครงการ “สยามพิวรรธน์ ไทยช่วยไทย” เปิดพื้นที่พิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร จำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นางชฎาทิพ กล่าวว่า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหาร ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ และเป็นหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของโครงการไอคอนสยาม ได้ดำเนินนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและสินค้าโอทอปทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างความเท่าเทียมและสร้างประโยชน์ร่วมกันให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ ยกระดับขีดความสามารถของคนไทย เพื่อช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

“โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ ได้เปิดพื้นที่ในทุกศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME รวมถึงกลุ่มบุคคลพิเศษผู้พิการผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ หรือนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้นมาวางจำหน่าย พร้อมสร้างกระบวนการในการเรียนรู้การทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหาพันธมิตรจากสถาบันการเงินต่างๆ มาให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุน ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของการค้าผ่านการวิเคราะห์การจัดการข้อมูลเป็นองค์ความรู้ที่สร้างโอกาสสร้างรายได้และให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตน ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยเป็นอีกหนึ่งเวทีในการผลักดันให้ Local Hero เติบโตไปสู่การเป็น Global Hero ต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลก”

 

ในวันนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ได้กระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั่วโลกให้ตระหนักถึงความสำคัญในแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อความยั่งยืนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  เป็นการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจค้าปลีก (Retail Ecosystem) ที่สร้างความสำเร็จร่วมกันระหว่าง ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้าหรือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ชุมชนสังคมและประเทศ และวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งชาติ ที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยด้วยกันเอง

สยามพิวรรธน์ จึงขอนำรอยยิ้มให้กลับคืนสู่สยามเมืองยิ้ม โดยร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและกอบกู้วิกฤตครั้งนี้ ด้วยโครงการ “สยามพิวรรธน์ ไทยช่วยไทย” เปิดพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร โดยเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยโครงการนี้ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมใหญ่ ได้แก่

  1. งาน “ตลาดนัดยิ้มสยาม” ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน และ ทรูไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม

สยามพิวรรธน์เปิดพื้นที่ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน และทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม ระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2563  จัดกิจกรรม ‘ตลาดนัดยิ้มสยาม’ ให้พนักงานและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ อาทิ ผู้ประกอบการส่งออกที่ไม่สามารถสินค้าออกต่างประเทศได้ และพนักงานที่ผันตัวมาขายของหลังถูกเลิกจ้าง เป็นต้น ได้เข้ามาจำหน่ายสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ พร้อมใช้ช่องทางการตลาดของบริษัทฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มที่

 

  1. งาน “ไทยช่วยไทย คือไทยเท่@ ยิ้มไปด้วยกัน” ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอน

สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย คือไทยเท่@ ยิ้มไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 2 – 26 กรกฎาคม 2563  ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวไร่ชาวสวนที่ประสบปัญหาในเรื่องการจำหน่ายผลผลิตในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา โดยรวบรวมมหกรรมผลไม้ 5 ภาค และของดีประจำจังหวัดจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ส่งตรงจากชาวสวนและแหล่งผลิต  ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพส่งตรงจากสวนของเกษตรกร เป็นการเติมเต็มรอยยิ้ม และความสุขให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวและชุมชนต่อไป

 

  1. เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตจาก 77จังหวัดที่สืบทอดมาแบบรุ่นสู่รุ่นมีโอกาสให้คนจากทั่วทั้งโลกได้รู้จักและสัมผัส  ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบต้องเปลี่ยนผันอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  และกลุ่มเกษตรกรผลไม้คุณภาพจากสวนดัง และเกษตรกรไทยดีเด่นที่กำลังประสบภาวะผลไม้ล้นตลาด นำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศมาจำหน่าย

ถึงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนซึ่งกันและกัน พลังแห่งความสามัคคีจะช่วยทำให้ประเทศไทยกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง สยามพิวรรธน์ขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย นำความสุข และรอยยิ้มให้กลับมาสู่คนไทยทั้งประเทศ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: