Uncategorized

กระหึ่มวงการค้าปลีกไทย’KK’ ขาใหญ่ภาคใต้ เทรด 7 ต.ค.นี้หวังกำเงินขยายสาขาต่อเนื่อง

บมจ.เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น (KK)ลั่นระฆังเทรดในตลาด mai วันที่ 7 ตุลาคมนี้ มั่นใจนักลงทุนต้อนรับอบอุ่น เหตุปัจจัยพื้นฐานแน่นปึ๊ก!  นักลงทุนเข้าใจโมเดลธุรกิจ และมองเห็นโอกาสการเติบโต  “กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล” ระบุเข้าระดมทุนในตลาด mai ครั้งนี้ สนับสนุนให้บริษัทมีศักยภาพที่แข็งแกร่ง เตรียมพร้อมโอกาสจากการขยายสาขา สร้างการเติบโตในระยะยาว วางเป้ารายได้ขยายตัวต่อเนื่อง

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ – ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ KTBST  ที่ปรึกษาทางการเงินและในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด(มหาชน) หรือ KK มีความมั่นใจเมื่อหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันพรุ่งนี้ (7 ต.ค.63) จะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน พร้อมทั้งเชื่อว่าจะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับนักลงทุนได้ เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ธุรกิจยังมีอนาคตที่สดใสจากแผนการขยายสาขาที่หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง

 

ปัจจัยสนับสนุนอีกเรื่องคือการกำหนดราคาจองซื้อที่ระดับ 0.88 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีความน่าสนใจอย่างมาก ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจยังมีโอกาสที่จะเติบโตอีกมากในอนาคต ตามศักยภาพทางเศรษฐกิจที่หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีแนวโน้มเติบโตสูง   ทำให้มีช่องที่จะขยายตัวอีกมาก ขณะที่ธุรกิจเข้าใจง่ายและอยู่ในชีวิตประจำวัน ระบบการจัดการภายในมีคุณภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนความเข้าใจวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น  ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายรักษาระดับรายได้และกำไรสุทธิให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด(มหาชน) หรือ KK กล่าวว่าเมื่อหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นได้  เนื่องจากที่ผ่านมากระแสตอบรับในช่วงโรดโชว์นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  และช่วงที่เปิดให้จองซื้อหุ้นนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของนักลงทุนที่มีต่อ KK เพราะมองเห็นแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจที่จะขยายตัวได้อีกมาก ตามกำลังซื้อของคนในพื้นที่หาดใหญ่ สตูล พัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ขณะเดียวกันเมื่อบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ยิ่งทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวต่อไปได้มากขึ้นตามไปด้วย

เขากล่าวต่อในช่วงท้ายว่าหลังจากที่ได้รับเงินจากการระดมทุนเข้ามา บริษัทฯจะนำไปขยายสาขาตามแผนงานที่วางเอาไว้ ส่วนที่เหลือใช้ชำระหนี้สถาบันและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน   ซึ่งจะทำให้ KK มีศักยภาพและพร้อมมากขึ้นสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะผลักดันให้รายได้และกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 

 

สำหรับบริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KK”) (เดิมชื่อ “บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จากัด” และ “บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง จากัด” และ “ห้างหุ้นส่วนจากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง”) จดทะเบียนก่อตั้งเริ่มแรกในชื่อ ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค
ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสด้านการค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากความต้องการสินค้าของร้านค้าปลีกในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการซื้อสินค้าในจานวนมากเพื่อนาไปจาหน่ายต่อ บริษัทฯ จึงเพิ่มการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค เพื่อรองรับความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคในทุกกลุ่มลูกค้า
จุดเริ่มต้นของบริษัทฯ เริ่มจากในปี 2536 พี่น้องในครอบครัวสิริธนนนท์สกุลจานวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล นายกิตติพล สิริธนวงศ์สกุล นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และนางสาวสุนันทาลักษณ์ สิริธนนนท์สกุล ได้ร่วมกันก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดสงขลา และได้เปิดร้านค้าปลีกในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อ “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” สาขาสามชัย เป็นสาขาแรก ซึ่งตั้งอยู่ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ ในส่วนของชื่อร้านค้า มีที่มาจากชื่อของผู้ร่วมก่อตั้ง คือ นายกิตติพล สิริธนวงศ์สกุล และ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ซึ่งทั้งสองท่านมีชื่อภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวเค (“K”) และบริษัทฯ มีแนวคิดในการจัดตั้งร้านค้าปลีกในรูปแบบซุปเปอร์มาเก็ตเพื่อจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาส่ง จึงเป็นที่มาของชื่อร้านค้า “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัท หาดใหญ่โก่วย่งฮั้ว จากัด (“หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว”) (เดิมชื่อ “บริษัท หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว ค้าส่ง จากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทของพี่น้องในครอบครัวสิริธนนนท์สกุล ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภครายใหญ่ของประเทศไทย
ในเวลาต่อมา ผู้บริหารของ หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว มีความประสงค์ในการมุ่งเน้นธุรกิจการเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าเพียงธุรกิจเดียวเท่านั้น และต้องการหยุดการดาเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานั้น บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขาเพียงช่องทางเดียว จึงให้ความสนใจและเล็งเห็นในโอกาสทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดการจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังอีกกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่ซื้อสินค้าเพื่อนาไปจาหน่ายต่อ โดยกลุ่มลูกค้านี้มีความต้องการซื้อสินค้าที่หลากหลายและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งในจานวนมาก ดังนั้น ในปี 2546 บริษัทฯ จึงได้รับโอนลูกค้าค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจาก หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว เพื่อดาเนินธุรกิจค้าส่งต่อจนถึงปัจจุบันนี้
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: